Uudisrakentamisen nousu vauhdittaa alaa

TIEDOTE 19.10.2004 LVI-alan markkinat kasvussa vuonna 2005 Uudisrakentamisen nousu vauhdittaa alaa LVI-alan urakointi-, suunnittelu-, kauppa- ja teollisuusyritykset arvioivat alan suhdanteiden kehittyvän myönteisesti vuoden 2004 lopussa ja suhdannenousun jatkuvan myös vuonna 2005. Alan pahimpina pullonkauloina yritykset kokevat tiukan hintakilpailun ja ongelmat työvoiman saatavuudessa. Tiedot käyvät ilmi LVI-Keskusliiton teettämästä LVI-toimialan (lämpö-, vesi- ja ilmastointiala) suhdanne-ennusteesta, joka julkistettiin Helsingissä 19.10.2004. Selkeimmin suhdannenäkemystään ovat viime vuodesta muuttaneet positiiviseksi LVI-alan teollisuus ja kauppa. 88 prosenttia vastanneista tukkukaupan ja 62 prosenttia teollisuuden edustajista piti suhdannetilannetta hyvänä, kun vastaavat luvut vuonna 2003 olivat 63 ja 47 prosenttia. Myös suunnittelu- ja urakointiyritysten keskuudessa suhdanneoptimismi on lisääntynyt. 13 prosenttia urakoitsijoista pitää kuitenkin edelleen vuoden 2003 tavoin suhdannetilannetta heikkona. Alan liikevaihdon odotetaan nousevan tasaisesti vuoden 2005 ajan. Myös hintatason ja kannattavuuden arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Uudisrakentamismarkkinoiden nousu odotettavissa Selkein muutos LVI-alan markkinoilla näkyy uudisrakentamisen merkityksen nousussa. Alan markkinoita on kannatellut erityisesti runsaasti LVI- työtä sisältävän korjausrakentamisen hyvä tilanne. Uudisrakentamisen odotetaan lähtevän vuoden 2004 lopussa nousuun ja kasvun jatkuvan voimakkaana vuoden 2005 ajan. LVI-alan pullonkauloina yritykset pitävät kovaa hintakilpailua ja ongelmia työvoiman saatavuudessa. Alan työllisyystilanne on hyvä, sillä lomautettujen määrä on laskenut yhteen prosenttiin alan työvoimasta. Myös yritysten huoli työvoimakustannuksista on selkeästi kasvanut. Kaiken kaikkiaan alan työntekijämäärä pysyy lähellä nykytasoa myös vuoden 2005 aikana, ainoastaan tukkukauppa ennakoi työntekijämäärässään vuoden 2005 loppuun mennessä merkittävää vähenemistä. - LVI-ala ja alan oppilaitokset on viime vuosina tehneet aktiivisesti työtä turvatakseen työvoimatarpeen pitkällä tähtäimellä. Tuloksena on ollut koulutuspaikkojen kysynnän voimakas kasvu. Alan työvoimatarjontaan toimet vaikuttavat vasta tulevaisuudessa. Työvoiman niukkuus häiritsee alan markkinoita. Se näkyy muun muassa kustannustason nousuna, palvelutason heikentymisenä ja harmaan työn lisääntymisenä, mikä aiheuttaa kuluttajien lisäksi vaikeuksia velvoitteensa täyttäville yrityksille, toteaa LVI-Keskusliiton toimitusjohtaja Ari Luukko. LVI-alan suhdannekyselyn teetti LVI-Keskusliitto ja sen toteutti MC-Info Oy. Kyselyyn vastasi 168 toimialan yritystä. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=49115 Lisätietoja: LVI-Keskusliitto ry. toimitusjohtaja Ari Luukko puh. 09 6959 0775, GSM 0400 851 393 LVI-Keskusliiton 11 jäsenjärjestöä edustavat kattavasti koko LVI-alaa: teollisuutta, urakointia, kauppaa ja suunnittelijoita. Liitto toimii LVI-alan yhdyssiteenä sekä edistää jäsenyhdistysten yhteistoimintaa ja huolehtii näiden yhteisistä eduista. LVI-Keskusliiton tavoitteena on toimia siten, että alan arvostus lisääntyy ja alan yleiset yhteiskunnalliset toimintaedellytykset parantuvat. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT00070/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT00070/bild.html Kuvia

Liitteet & linkit