Cision listasi verkkoviestinnän ja –markkinoinnin blogien kymmenen kärjen

Medianäkyvyyden kansainvälinen asiantuntija Cision listasi toukokuussa blogeja, jotka käsittelevät verkkoviestinnän ja -markkinoinnin aiheita kuten hakukoneoptimointia, sosiaalista mediaa ja viestintää. Voittajaksi nousi Tuhat sanaa- blogi.

Toukokuun blogilistalle kerättiin blogeja, jotka käsittelevät verkkoviestintään ja –markkinointiin liittyviä aiheita. Puhtaasti mainontaan keskittyvät blogit jätettiin listauksen ulkopuolelle. Voittajaksi nousseen Tuhat sanaa –blogin kirjoittaja Tuija Aalto on helsinkiläinen digimedian ja verkkoviestinnän asiantuntija, joka seuraa digimediamaailman ilmiöitä työkseen ja huvikseen. Blogi käsittelee digitaalisen median ja varsinkin sosiaalisen webin ajankohtaisilmiöitä.

Top 10 -markkinointiblogit Suomessa toukokuussa 2011 (Lähde: Cision Finland)

Tuhat sanaa http://www.tuhatsanaa.net/
MARI KOO http://www.marikoistinen.fi/
LEHMÄTKIN LENTÄIS http://harto.wordpress.com/
Gurumarkkinointi http://gurumarkkinointi.fi/
Vaikuttavaa! http://www.alasilta.fi/blog/3
VIERITYSPALKKI.FI http://vierityspalkki.fi/
VIESTINTÄTOIMISTO DESKI http://www.tiedottaja.fi/
DAILY DIEGO\ http://www.dailydiego.fi/blog/
Ei oo totta http://www.eioototta.fi/
Buzzikuski http://buzzikuski.wordpress.com/

.
Verkkoviestinnän ja –markkinoinnin blogit Ruotsissa ja Norjassa:

Ruotsissa ykköseksi nousi Jardenberg unedited – blogi, jossa Corporate Advisor Joakim Jardenberg kirjoittaa mediasta ja sosiaalisesta mediasta ja verkosta markkinoinin ja viestinnän välineenä. Norjassa listauksen voittajaksi tuli Kuttisme.no-blogi, jota päivittää suurempi joukko bloggaajia. He ovat markkinointiviestinnän asiantuntijoita joko yritysmaailman puolelta tai verkkomainonnan tai sosiaalisen median ratkaisuja tarjoavista yrityksistä.

Cisionin top-blogilistaus perustuu seuraaviin arviointikriteereihin:

–  Onko kyseessä blogi? Tähän kysymykseen on entistä vaikeampi vastata "sosiaalisen webin" kehittyessä ja laajentuessa sosiaalisen median eri muotojen yhdistelmiksi. Cisionin määritelmän mukaan blogin tunnistaa kolmen ominaisuuden perusteella: sen sisältö on käänteisessä kronologisessa järjestyksessä, sisältöä luovat yksilöt tai tunnistettavien yksilöiden joukko ja sisältö on käyttäjien kommentoitavissa. Jätämme toimituksellisten medioiden kuten uutissivustojen blogit listauksen ulkopuolelle, sillä valtamedian vaikutus blogiin on selkeän suosiva.

Minkä maalainen blogi on? Cision määrittelee blogin kotimaaksi sen, missä sen kirjoittajan voidaan olettaa asuvan. Jotkut sivut käyttävät .fi verkkotunnusta, toiset paikannetaan kielen perusteella.

Onko kyseessä top-blogi? Blogin sijoitukseen listauksessa vaikuttavat lukijoiden määrä ja blogiin tehtyjen viittausten todennäköisyys muualla verkossa (esimerkiksi hakukoneiden hakutuloksissa tai Twitterissä).

Cisionin menetelmässä käytetään algoritmia, joka peilaa kahta keskeistä mittaria websivustojen suosiota vertailtaessa: linkityksiä ja uniikkeja kävijöitä (kk). Muuttujia painotetaan siten, että arviossa saadaan tasapaino sen hetkisen kävijäliikenteen ja blogin tulevan aseman vaikutuksen välillä. Eli arvioimme jokaisen vertailussa mukana olevan blogin nykyisen suosion ja todennäköisen suosion tulevaisuudessa. Lisäksi top 50 -blogin osalta arvioidaan muita muuttujia, joista tärkeimmät ovat päivitystiheys, päivitysten lukumäärä sekä bloggaajan ja lukijoiden välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen laajuutta arvioimme paitsi blogin kommenteista myös blogin ulkopuolella, kuten Twitterissä ja Facebookissa, käydystä keskustelusta. Kehitämme jatkuvasti sosiaalisen median tutkimusmenetelmiämme sekä arvoimme uusia mittareita ja tietolähteitä. Pyrimme mittauksissa mahdollisimman täsmälliseen – ja hyödylliseen – lopputulokseen.

Lisätietoja:

Susanna Tirkkonen

Manager, Social Media Solutions

Oy Cision Finland Ab

Sähköposti: susanna.tirkkonen@cision.com

Puh. 358 40 590 3393

 

Cision on johtava viestinnän ja markkinoinnin ohjelmistojen ja palvelujen tuottaja. Markkinointiviestinnän ammattilaisille kehitetyt tuotteet auttavat mediasuhteiden ja -näkyvyyden hallinassa:  merkittävimpien medioiden ja vaikuttajien tunnistamisessa, viestien välittämisessä, perinteisen ja sosiaalisen median seurannassa sekä tulosten analysoinnissa. Toimittajat, bloggaajat ja muut mielipidevaikuttajat käyttävät Cisionin palveluja ideointiin, taustoitukseen ja trendien seuraamiseen. Cision toimii Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa ja sen yhteistyöverkosto ulottuu yli 125 maahan. Cision AB on noteerattu Pohjoismaisessa pörssissä ja sen liikevaihto oli vuonna 2010 1,1 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoa verkkosivuiltamme www.cision.com.

Avainsanat:

Liitteet & linkit