Anmälan om direktförsäljning av mjölk ska lämnas in senast 15.1.2018

Mjölkproducenter ska anmäla direktförsäljning av mjölk senast 15.1.2018, om det betalas produktionsstöd för mjölk på basis av direktförsäljningen. Produktionsstöd för mjölk kan betalas i stödregion C. Producenten ska göra anmälan med blankett 230 om mängderna komjölk som sålts direkt till konsumenter och andra komjölksprodukter som sålts under perioden 1.1.– 31.12.2017.

Blankett 230 Anmälan om direktförsäljning av mjölk finns på Landsbygdsverkets websidan www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/odlare/Sidor/blanketter.aspx. Blanketten lämnas in till det egna områdets NTM-central.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa