Ansökan om odlarstöd genom Vipu-tjänsten fortsätter - ansökningstiden pågår till 15.6.

Jordbrukarna kan fylla i vårens huvudstödansökan i Vipu-tjänsten från och med 9.5. Då kan ansökan matas in färdigt på basis av en del av Vipurådgivarens kontroller. Ansökan kan lämnas in från och med 26.5., då också Vipurådgivarens nyaste kontroller finns tillgängliga. Med hjälp av Vipurådgivarens kontroller kan jordbrukaren försäkra sig om att uppgifterna i ansökan är korrekta innan ansökan skickas iväg. Genom att fylla i ansökan vid andra tiden än ansökan slutligen skickas in kan man försäkra sig om att fel och brister i ansökan minimeras. Möjligheten att skicka in ansökan är öppen under tre veckor. Huvudstödansökan avslutas 15.6.

Genom att använda Vipurådgivaren, som påpekar om ansökan innehåller brister och fel, kan jordbrukaren försäkra sig om att stödvillkoren uppfylls. Vipurådgivaren innehåller bland annat en kontrollfunktion som hindrar att ansökan skickas in om jordbrukaren t.ex. felaktigt har anmält att det odlas växter inom miljöersättningen på permanenta vallar. En förteckning över alla de saker som Vipurådgivaren kontrollerar finns på webplatsen mavi.fi, och det finns en länk till förteckningen i Vipu-tjänstens elektroniska ärendehantering.

Ha skiftena i ordning innan du skickar in ansökan

Det lönar sig för jordbrukaren att göra ändringar gällande basskiften i god tid innan stödansökan skickas in, så att kommunerna hinner behandla ändringarna före ansökan. Då fungerar också Vipurådgivarens kontroller på rätt sätt.

Jordbrukarna har kunnat göra ändringar av skiften i Vipu-tjänsten från och med mitten av pril. Det har kommit in över 6000 ändringar av basskiften och över 8000 ändringar gällande jordbruksskiften.

Vipu underlättar sökningen

Landsbygdsverket rekommenderar att jordbrukarna gör sin huvudstödansökan genom Vipu-tjänsten när Vipurådgivarens kontroller är i användning. Första listan över kontrollerna publiceras på www.mavi.fi och i Viputjänsten 4.5.,och kontrollernas slutliga och kompletterade lista publiceras vecka 20.

Jordbrukarna kan ändå om de vill söka stöden också med pappersblanketter. Blanketterna fås från 4.5. på adressen www.suomi.fi/lomakkeet.

För att underlätta stödansökan söks betalningen av miljöersättning, miljöavtal och förbindelser om miljöspecialstöd från tidigare programperioder nu med ett och samma kryss.

Betalning av ersättning för djurens välbefinnande kan inte sökas genom Vipu-tjänsten i år. Utbetalningen söks med blankett 409, som finns på adressen www.suomi.fi/lomakkeet. Blanketten ska lämnas in till kommunen före 15.6.

Tilläggsuppgifter:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Närmare upplysningar från Landsbygdsverket:
Vipu-tjänsten
Datasystemexpert Piia Ylikoski
0295 31 2344

Stödansökan
Specialexpert Mirva Kauppinen
0295 31 2428

förnamn.efternamn@mavi.fi

Närmare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
Avdelningschef, överdirektör Risto Artjoki
0295 16 2286
förnamn.efternamn@mmm.fi  

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa