Djurbidrag betalas inte utan anmälan om aktiv jordbrukare

De jordbrukare som har ansökt om djurbidrag ska senast 15.6.2016 anmäla att definitionen av aktiv jordbrukare uppfylls.  Gården kan inte få några som helst djurbidrag om anmälan är ogjord.Anmälan om att definitionen av aktiv jordbrukare uppfylls är ett stödvillkor inom EU:s direkta stöd och de programbaserade stöden.

Jordbrukare som ansöker om åkerstöd kan göra anmälan i Viputjänsten i samband med den samlade stödansökan. Om gården inte ansöker om åkerstöd kan anmälan göras bara på blankett 101B. Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Den årliga anmälan om aktiv jordbrukare har varit en förutsättning för stödutbetalning från och med år 2015. EU:s djurbidrag söks genom en anmälan om deltagande som gäller tills vidare, så gårdarna med djur gör inte nödvändigtvis stödansökan varje år. Därför gäller det att komma ihåg att göra anmälan om aktiv jordbrukare i synnerhet om gården har ansökt enbart om bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor, bidrag för tackor, bidrag för hongetter eller bidrag för slaktlamm och slaktkillingar.

Mer information från Landsbygdsverket:

Djurbidrag

Överinspektör Marika Lehtinen

0295 31 2489

Definitionen av aktiv jordbrukare

Överinspektör Katja Anttila

0295 31 2435

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.