Eläinmääräilmoitus tehtävä Vipu-palvelussa viimeistään 15.2.2016

Eläinrekisterien tiedot (naudat, siat, lampaat, vuohet) ovat useiden tukien myöntämisen perusteena. Saadakseen tuen myös muista kuin rekisterissä olevista eläimistä (siipikarja) tai saadakseen huomioiduksi eläintiheyslaskennassa muut kuin rekisterieläimet (siipikarja, hevoset, ponit) viljelijän on tehtävä eläinmääräilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa (https://vipu.mavi.fi) viimeistään 15.2.2016.

Ilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa helmikuun alusta lähtien. Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella 461 tai 179.

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta sikojen ja siipikarjan osalta. Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Eläinmääräilmoitus on tehtävä myös, jos viljelijällä on luomukotieläintuotannon sitoumus ja tuotantotaukojen aikaiset alhaiset eläinmäärät halutaan jättää huomiotta eläintiheyslaskennassa.

Jos tukeen vaadittava riittävä eläintiheys täyttyy rekisterieläimillä tai yhteisön tai yhteisön osallisten eläimiä ei käytetä eläintiheyslaskennassa, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Eläinten hyvinvointikorvausta sikojen tai siipikarjan osalta hakeneiden tilojen täytyy joka tapauksessa tehdä eläinmääräilmoitus.

Eläinmääräilmoitusten lomakkeet 461 ja 179 ovat saatavilla helmikuussa Suomi.fi -palvelusta hakusanoilla mavi461 ja mavi179. Jos viljelijä ei tee eläinmääräilmoitusta Vipu-palvelussa viimeistään 15.2.2016, ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella 25 päivän myöhästymissäännön puitteissa.

Eläinrekisteritietojen oltava aina ajan tasalla

Eläinmäärät poimitaan eläinrekistereistä kertaluontoisesti. Uutta poiminta-ajoa ei tehdä, vaikka viljelijä huomaisi virheitä eläinten rekisteritiedoissa ja korjaisi niitä jälkikäteen. Siksi on tärkeää, että viljelijä tarkistaa tiedot ja pitää ne aina ajan tasalla sekä tekee eläinmääräilmoitukset ajallaan annettujen määräaikojen puitteissa. Eläimiä koskevan kirjanpidon on oltava myös aina ajan tasalla.

Lisätietoa Mavi.fi:ssä:

Luonnonhaittakorvaus 

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
 
Eläinten hyvinvointikorvaus
 
Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki

Sika- ja siipikarjatalouden pohjoinen tuki

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Sika- ja siipikarjatalouden tuki:    
Ylitarkastaja Pia Mattila, 0295 31 2442

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen, 0295 31 2423

Luonnonmukainen tuotanto:
Maatalousylitarkastaja Antti Hietala, 0295 31 2425

Eläinten hyvinvointikorvaus:
Ylitarkastaja Timo Keskinen, 0295 31 2463
Ylitarkastaja Ulla Sihto, 0295 31 2443

etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa