Eläinpalkkioita ei makseta ilman aktiiviviljelijäilmoitusta

Eläinpalkkioita hakeneiden viljelijöiden on tehtävä ilmoitus aktiiviviljelijän määritelmän täyttymisestä 15.6.2016 mennessä. Maatila ei voi saada hakemiaan eläinpalkkioita lainkaan, jos se ei ole tehnyt aktiiviviljelijäilmoitusta. Ilmoitus aktiiviviljelijän määritelmän täyttymisestä on tukiehto EU:n suorissa ja ohjelmaperusteisissa tuissa.

Peltotukia hakevat viljelijät voivat tehdä aktiiviviljelijäilmoituksen Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä. Jos maatila ei hae peltotukia, ilmoituksen voi tehdä vain lomakkeella 101B. Lomake on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Vuosittainen aktiiviviljelijäilmoitus on ollut edellytys tukien maksamiselle vuodesta 2015 lähtien. EU:n eläinpalkkiot haetaan toistaiseksi voimassa olevalla osallistumisilmoituksella, joten eläintilat eivät välttämättä tee tukihakemusta joka vuosi. Sen vuoksi aktiiviviljelijäilmoituksen teko on muistettava erityisesti silloin, jos tila on hakenut pelkästään nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota, uuhipalkkiota, kuttupalkkiota tai teuraskaritsa- ja kilipalkkiota.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Eläinpalkkiot

Ylitarkastaja Marika Lehtinen

 0295 31 2489

Aktiiviviljelijän määritelmä

Ylitarkastaja Katja Anttila

0295 31 2435

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.