Eläinten hyvinvointikorvaus maksetaan kesäkuussa kahdessa erässä

Vuoden 2015 eläinten hyvinvointikorvauksen maksaminen alkaa kesäkuun loppupuolella. Tuki maksetaan kahdessa erässä siten, että ensimmäisen erän (85 %) saavat kaikki tukeen oikeutetut tilat. Toinen erä maksetaan kesäkuussa tiloille, jotka eivät ole olleet valvonnassa ja niille valvotuille tiloille, joilla ei havaittu puutteita paikalla tehtävässä valvonnassa tai ristiintarkastuksissa.

Tuet maksetaan sitten, kun havaittujen puutteiden vaikutus tukitasoihin on saatu laskettua. Tästä johtuen tiloille, joilla on havaittu valvonnassa puutteita, toinen erä voidaan maksaa vasta tukilaskennan valmistuttua.   

- Jakamalla eläinten hyvinvointikorvauksen maksamisen kahteen erään haluamme varmistaa, että kaikki hakijat saavat mahdollisimman suuren osan korvauksesta jo kesäkuussa 2016, Maaseutuviraston osastonjohtaja Jukka Pekonniemi sanoo.

Kaikille eläinten hyvinvointikorvausta saaville tiloille maksettavan ensimmäisen erän suuruus on 85 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Tukea maksetaan yhteensä noin 6 400 tilalle, joista noin 400 tilan toisen erän maksu siirtyy tukilaskennan keskeneräisyyden vuoksi. Korvauksen loppuosa on tavoitteena maksaa näille tiloille syyskuussa 2016.

Loput vuoden 2015 viljelijätuista maksuun kesäkuussa

Kesäkuussa maksuun tulevat eläinten hyvinvointikorvauksen lisäksi toiset erät EU:n eläinpalkkioista, perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta, peltokasvipalkkiosta, ympäristökorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta sekä ympäristösopimuksista kosteikon hoito ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito. Maaseutuvirasto maksaa kesäkuussa myös luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotukset, sikatalouden ja maidontuotannon EU-kriisituet sekä lammas- ja vuohipalkkion.

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2015 haettuja viljelijätukia yhteensä noin 1,71 miljardia euroa. Kesäkuun 2016 loppuun mennessä tukia on tulossa vielä maksuun noin 280 miljoonaa euroa. Tuet maksetaan tavoitellun maksuaikataulun mukaan lukuun ottamatta EU:n lammas- ja vuohipalkkiota (noin 2,8 miljoonaa euroa) sekä eläinten hyvinvointikorvausta (noin 50 miljoonaa euroa), joiden maksut siirtyivät huhti- ja toukokuulta kesäkuulle.

Lisätietoa Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Vesa Perätalo
0295 31 2434
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Juha Palonen
0295 16 2356
etunimi.sukunimi@mmm.fi 

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa