EU:n puutavara-asetus asettaa velvoitteita maahantuojalle

EU:n puutavara-asetusta (EUTR) on sovellettu noin neljän vuoden ajan maaliskuusta 2013 alkaen. Puutavara-asetuksen tarkoituksena on estää laittomasti hakatun puun ja siitä jalostettujen tuotteiden saapuminen ja käyttö EU:n alueella. Maahantuojan velvollisuus on varmistaa ennen hankintapäätöstä, että kaupattavat tuotteet eivät sisällä laitonta alkuperää olevaa puuta.

Puutavara-asetuksen velvoitteiden täyttäminen edellyttää puutuotteiden maahantuojalta asianmukaisen dokumentoinnin lisäksi riskinarviointia ja tarvittaessa riskin vähentämistä. Riskinarvioinnin osana on tärkeätä seurata alan julkaisuja, mediaa ja viranomaisten tiedonantoja. Viime aikoina esimerkiksi Myanmarin tiikin laillisuus on ollut Ruotsissa oikeuslaitoksen huomion kohteena.

Myös kansalaisjärjestöt seuraavat laittomien hakkuiden tilaa ja julkaisevat niistä raportteja. Kansalaisjärjestöjen tiedotteet eivät ole verrannollisia viranomaisten antaman tiedon kanssa, mikä on syytä ottaa huomioon tietojen seurannassa.

Maaseutuvirasto vastaa Suomessa puutavara-asetuksen toimeenpanosta ja valvonnasta. Mavi tekee riskiperusteisia tarkastuksia maa- ja metsätalousministeriön antaman määräyksen mukaisesti. Tarkastuksissa käydään läpi mm. maahantuojan järjestelmä, jolla täytetään EUTR:n asettamat vaatimukset.

EU:n puutavara-asetus koskee EU:n markkinoille puutavaraa ja puutuotteita saattavia toimijoita sekä EU:n sisällä puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa käyviä. Asetuksen piiriin kuuluvia tuotteita ovat mm. huonekalut, paperi, puulevyt ja sahatavara.

Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan puutavaran alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä puutavaraa. Laittomuuksiin voi liittyä esimerkiksi luvattomia hakkuita, veropetoksia tai tulliasiakirjojen väärennöksiä. Luvattomat hakkuut vaikuttavat huomattavasti metsäkatoon ja biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen.

EUTR Mavin www-sivustolla

Lisätietoja EU:n puutavara-asetuksesta antavat:
Ylitarkastaja Marko Lehtosalo
0295 31 2397

Metsäasiantuntija Shingo Masuda
0295 31 2408

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat: