EU:n suorien tukien ja nautaeläinpalkkioiden maksaminen alkaa joulukuussa

Maaseutuvirasto aloittaa vuoden 2017 EU:n suorien tukien maksamisen torstaina 14.12. EU:n nautaeläinpalkkiot tulevat maksuun maanantaista 18.12. alkaen. Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja.

EU:n rahoittamat tuet maksetaan kahdessa erässä, jotta viljelijälle voidaan taata tuen oikea kokonaissumma. Tuen ensimmäinen erä on arviosumma ja toinen erä tukien laskennassa tarkentuva osa.

Valtaosa tuista maksetaan ensimmäisessä erässä

EU:n suoria tukia eli perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea ja peltokasvipalkkiota maksetaan joulukuussa noin 95 prosenttia tukien kokonaismäärästä. Maksaminen alkaa 14.12., jos valtioneuvosto hyväksyy siihen mennessä tukia koskevat asetukset. Perustukea maksetaan noin 240 miljoonaa euroa, viherryttämistukea noin 147 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 9,8 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota noin 13 miljoonaa euroa. Tukien loppuosat Maaseutuvirasto maksaa viljelijöille kesäkuussa 2018.

EU:n nautaeläinpalkkiot maksetaan joulukuussa 1.1.–15.9. kertyneen eläinmäärän mukaan. Nautapalkkiota maksetaan 18.12. lähtien yhteensä noin 36,5 miljoonaa euroa ja lypsylehmäpalkkiota noin 22 miljoonaa euroa. Palkkioiden loppuosat tulevat maksuun kesäkuussa 2018, jolloin maksettava summa määräytyy 16.9.–31.12. kertyneen eläinmäärän mukaan.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2017

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat: