FLEGT-lupien käsittelymaksu muuttuu 1.1.2018 alkaen

FLEGT-lupia on käsitelty Maaseutuvirastossa reilun vuoden verran. Ensimmäiset FLEGT-luvalliset erät saapuivat Suomeen vuoden 2016 lopussa. Euroopan unioni ja Indonesia saivat päätökseen neuvottelut laittoman puunhakkuun ja siihen liittyvän kaupan torjumisesta. Euroopan komissio julkaisi EU:n virallisessa lehdessä 18.8.2016 delegoidun asetuksen (EU) N:o 1387/2016 FLEGT-lupajärjestelmästä. Kumppanuussopimuksella (VPA -sopimus) osapuolet sitoutuivat noudattamaan FLEGT-lupajärjestelmää. Luvalla varmistetaan, että puu ja puutuotteet ovat laillisesti tuotettuja.

FLEGT-luvan tarkastaminen ja hyväksyminen ovat julkisoikeudellinen suorite, josta Maaseutuvirasto perii maksun valtion maksuperustelain (150/1992) ja sen nojalla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (772/2007, myöh. muutettu) mukaisesti. Maaseutuviraston maksuperusteasetuksen 1 §:n perusteella FLEGT -luvan käsittelystä on peritty 390 euron maksu.

Lupakäsittelyn kustannuksia on tarkastettu. Maa- ja metsätalousministeriö on 20.12.2017 päivätyllä asetuksella muuttanut Maaseutuviraston maksuperusteasetusta siten, että FLEGT-luvan käsittelymaksu tulee jatkossa olemaan 70 euroa. Asetus on tullut voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018. Kyseisen päivämäärästä alkaen FLEGT-luvan käsittelystä peritään 70 euron suuruinen maksu. Maksu tulee olla suoritettuna ennen luvan käsittelyyn ottamista. Päivitetty maksuohjeistus on löydettävissä Maaseutuviraston verkkosivuilta: http://www.mavi.fi/fi/maksut-ja-valvonta/valvonta/eutr/Sivut/FLEGT-lupaj%C3%A4rjestelm%C3%A4.aspx.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

tuovi@mavi.fi

Metsäasiantuntija Shingo Masuda
0295 31 2408
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa