Getternas mjölkmängder ska anmälas senast 29.1.2016

Jordbrukarna ska anmäla den godkända mjölkmängd som ligger till grund för stödet och bidraget för hongetter 2015 med pappersblankett 410 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 29.1.2016. Blankett 410 finns att få på adressen www.suomi.fi med sökordet mavi410.

De som ansöker om stöd och bidrag för hongetter ska årligen anmäla den godkända mjölkmängden som måste vara minst 400 liter/honget.

Mer information från Landsbygdsverket:
EU:s får- och getbidrag:
Överinspektör Marika Lehtinen
0295 31 2489

Nordligt husdjursstöd för getter:
Överinspektör Pia Mattila
0295 31 2442

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa