Höstanmälan kan skickas in fr.o.m. 12.9.2018

Report this content

Jordbrukarna kan skicka in höstanmälan för miljöersättning i Viputjänsten från och med onsdag 12.9. Anmälan gäller de skiften på vilka jordbrukaren genomför miljöersättningsåtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid på åkrar. Gårdarna har tid på sig fram till 31.10 att göra anmälan.

I år är tiden för att göra höstanmälan längre än förut. Redan innan jordbrukarna skickar in anmälan kan de därför använda sig av Vipus växttäckesräknare för att planera vilka skiften som bör lämnas täckta med växtlighet.

De skiftesuppgifter som gården anmälde i våras finns färdigt att använda i Vipu. Det är enkelt att göra anmälan, eftersom gödseluppgifterna om ett skifte går att kopiera över till andra skiften.

Höstanmälan behöver inte göras för åtgärderna ’Placering av flytgödsel i åker’ och åtgärden ’Återanvändning av näringsämnen och organiskt material, om ingen gödsel har spridits.

Ytterligare information till jordbrukarna:
Mavi.fi, höstanmälningar

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna:

Höstanmälningar: placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material
Överinspektör Hanna Ketomäki
0295 31 2429

Höstanmälningar: växttäcke vintertid på åkrar
Jordbruksöverinspektör Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431

Viputjänsten
Informationssystemexpert Maria Jukkola
0295 31 2356

fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat: