Ilmoituksen vuoden 2017 eläinmääristä voi tehdä 15.2.2018 asti

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2017 hallinnassaan olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 15.2.2018.

Ilmoitus eläintiheyslaskentaa varten

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläinmäärälaskennassaan.

Eläinmääräilmoituksessa hevosia tai poneja ilmoittavan viljelijän on palautettava ilmoituksen mukana eläinten yksilöidyt tiedot ja tarvittaessa selvitys yhteisön ja sen osallisen määräysvallasta.

Eläinmääräilmoitus pakollinen eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneille

Eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2017 hakeneiden viljelijöiden on tehtävä eläinmääräilmoitus joka tapauksessa, koska korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella. Sikojen määrä on mahdollista siirtää sähköiseen eläinmääräilmoitukseen suoraan sikarekisteristä.

Maatilojen, jotka ovat sitoutuneet hyvinvointikorvauksen toimenpiteeseen 4.2 Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteinen parantaminen, on liitettävä eläinmääräilmoitukseen teurastamolta saadut teuraseräraportit tai niiden koosteet.

Vuonna 2017 maatilalla olleen siipikarjan lisäksi viljelijät voivat ilmoittaa tiedot myös 31.1.2018 mennessä teurastetuista broilereista tai kalkkunoista. Edellytyksenä on, että koko saapumiserä on tullut tilalle vuoden 2017 aikana ja kaikki kyseisen saapumiserän linnut on teurastettu 31.1.2018 mennessä. Ilmoitettavien teuraserien teuraseräraportit on liitettävä eläinmääräilmoitukseen.

Lisätietoja tuenhakijalle
Mavi.fi

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle

Vipu-palvelu
Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola, 0295 31 2356

Sika- ja siipikarjatalouden tuki
Ylitarkastaja Päivi Akkanen, 0295 31 2299

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
Ylitarkastaja Lea Anttalainen, 0295 31 2423

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Maatalousylitarkastaja Antti Hietala, 0295 31 2425

Eläinten hyvinvointikorvaus
Ylitarkastaja Timo Keskinen, 0295 31 2463

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi


Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa