Interventiovarastointi tukee maitomarkkinoita

Maito- ja maitotuotemarkkinat ovat olleet Euroopassa pitkään epätasapainossa, tuotanto on lisääntynyt ja hinnat ovat laskeneet. Vaikeassa markkinatilanteessa EU on tukenut maidonjalostajia ostamalla rasvatonta maitojauhetta interventiovarastoon.

Suomessa rasvatonta maitojauhetta on syksyn 2015 ja kevään 2016 välisenä aikana myyty interventiovarastoon 3,2 tuhatta tonnia. Viimeksi maitojauhetta on Suomessa interventiovarastoitu edellisen maitokriisin aikana vuonna 2009.

Maitokriisin vuoksi maitotuotteiden interventio on ollut auki yhtäjaksoisesti tammikuusta 2015 lähtien. Huhtikuussa EU päätti poikkeuksellisesti kaksinkertaistaa maitojauheen vuosittaisten interventio-ostojen enimmäismäärän 218 tuhanteen tonniin vuonna 2016. Enimmäismäärä täyttyi kuitenkin jo toukokuun lopussa, ja EU ostaa maitojauhetta interventiovarastoon tällä hetkellä tarjouskilpailumenettelyllä.

Normaalitilanteessa interventio-ostoja tehdään 1.3.–30.9. välisenä aikana. Rasvattoman maitojauheen interventiohinta on 1698 eur/tonni. Voita ei ole tällä hetkellä interventiovarastoissa. Voin markkinahinta, 2500 eur/tonni, on toistaiseksi pysytellyt sille määritellyn interventiohinnan yläpuolella.

Maidon tuotanto lisääntyi merkittävästi vuoden 2015 aikana EU:ssa ja sen tärkeimmillä vientialueilla. Tuotanto kasvaa tasaisesti, sillä EU:ssa on tehty investointeja maidontuotantokapasiteettiin.

Tuotannon lisäämiseen ovat kannustaneet myös maitokiintiöiden poistaminen ja maailmanmarkkinoiden pitkän aikavälin positiiviset näkymät. Samalla vienti Venäjälle on estynyt pakotteiden vuoksi. Ylimääräiset maitomäärät jalostetaan tuotteiksi, joita voidaan varastoida pitkään, kuten voiksi ja rasvattomaksi maitojauheeksi.

EU tukee jäsenmaidensa maidonjalostajia ostamalla vuosittain tietyn määrän rasvatonta maitojauhetta ja voita interventiovarastoon. Ostot alkavat, kun markkinahinnat laskevat EU:n määrittelemän interventiohinnan alapuolelle. Maitojauhe ja voi myydään interventiovarastoista takaisin markkinoille EU:n komission määrääminä ajankohtina ja markkinahäiriöitä välttäen. Suomessa interventiovarastointia hallinnoi Maaseutuvirasto.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Päivi Vaismaa
0293 31 2450
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.