Jordbrukarnas samlade stödansökan inleds i april

I år kan man ansöka om jordbrukarstöd i nättjänsten Vipu från och med vecka 16. Jordbrukarna har tid fram till den 15 juni att lämna in den samlade stödansökan. 

De gårdar vars basskiften inte har ändrats jämfört med i fjol kan skicka in sin stödansökan när som helst under ansökningstiden. Eventuella skiftesändringar bör göras redan i april, så att kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter hinner behandla ändringarna. Då har jordbrukarna de slutliga basskiftena till sitt förfogande i god tid för ansökan om stöd.

Stöd som ersätter förlorad höstsådd får sökas

I samband med den samlade stödansökan kan gårdarna ansöka om stöd för förluster som beror på att höstsådden misslyckades. Ett villkor för stödet är gården i sin samlade stödansökan för 2018 anmäler mindre höstsådd areal än den gjort de tre föregående åren. Arealen måste vara åtminstone 30 procent mindre än den största odlingsarealen med höstsådda grödor åren 2015–2017.

Landsbygdsverket publicerar ansökningsguiden för jordbrukarstöd och anvisningarna om stöd för förlorad höstsådd på webbplatsen mavi.fi i mars.

Ytterligare information till stödsökande
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna

Viputjänsten
Informationssystemexpert Maria Jukkola
0295 31 2356

Stöd som ersätter förlorad höstsådd
Jordbruksöverinspektör Antti Hietala
0295 31 2425

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat: