Jordbrukarnas samlade stödansökan inleds med skiftesändringar i april

Jordbrukarnas samlade stödansökan öppnas i vår i två etapper. Från början av april kan man göra skiftesändringar och anmäla uppgifter om jordbruksskiften i Viputjänsten. Stödansökan kan jordbrukarna skicka in från början av maj till medlet av juni.

Jordbrukarna bör göra skiftesändringarna, dvs. delningar och sammanslagningar samt inrättande av nya basskiften, redan i april så att kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter hinner behandla ändringarna. Då kan jordbrukarna använda sig av de slutliga basskiftena redan när ansökningarna ska skickas in.

När jordbrukaren har gjort basskiftesändringarna kan han eller hon anmäla växterna till jordbruksskiftena. Om ett basskifte har fler än ett jordbruksskifte ska jordbrukaren rita in jordbruksskiftenas gränslinjer.

Den samlade stödansökan kan jordbrukarna lämna in i Viputjänsten från början av maj då också Vipurådgivarens kontroller går att använda. Ansökningstiden löper ut 15.6 som är EU:s sista tillåtna ansökningsdatum.

Landsbygdsverket informerar närmare om datumen för öppnandet av e-tjänsterna när ansökningstiden närmar sig.

Ansökningsmaterialet på webben

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd 2017 publiceras på webbplatsen mavi.fi i slutet av mars. I medlet av april postar Landsbygdsverket ett sammandrag över gårdens skiftesuppgifter samt gårdens gällande förbindelser, avtal och anmälningar om deltagande till jordbrukarna. Sammandraget över gårdsuppgifterna finns också i Viputjänsten.

Förskotten på nationella husdjursstöd får sökas fram till 23.3

Förskotten på nationella husdjursstöd får sökas i Viputjänsten 27.2–23.3. Djurgårdarna kan ansöka om förskott på från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt förskott på nordligt husdjursstöd för nötkreatur, tackor och hongetter. Ansökningsanvisningarna finns att få på webbplatsen mavi.fi.

Under början av året har jordbrukarna redan kunnat ansöka om ersättning för djurens välbefinnande och göra anmälningar om djurantal för 2016 i Viputjänsten. Ansökan om stöd för växthusproduktion är öppen i Viputjänsten fram till utgången av februari.

Mer information till stödsökande

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Mer information till medier

Specialsakkunnig Mirva Kauppinen

0295 31 2428

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa