Jordbrukarstöd betalas ut i mars

I mars betalar Landsbygdsverket ut lagringsstödet för trädgårdsprodukter, förhöjningarna av det nordliga stödet för mjölkproduktion och restbeloppet av ersättningen för miljöavtal om uppfödning av lantraser.

Utbetalningarna av lagringsstöd för trädgårdsprodukter börjar 22.3. Stödet som finansieras av nationella medel betalas i hela landet till ett belopp av nästan 1,7 miljoner euro.

De slutliga stödnivåerna för nordligt produktionsstöd för mjölk för 2017 har fastställts. Stödet höjs med 0,2–0,5 cent, vilket innebär att beloppet av förhöjningen varierar från 7,4 till 31,6 cent per liter beroende på stödregion. Förhöjningarna av det nordliga produktionsstödet betalas till mjölkgårdarna i samband med det månatliga produktionsstödet för mjölk från och med 15.3.

Landsbygdsverket inledde utbetalningarna för avtal om lantraser 5.3. Andelen som betalas i mars utgör restbeloppet (15 %) för de avtal om uppfödning av lantraser som söktes år 2017.

Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i april i överensstämmelse med den eftersträvade utbetalningstidtabellen för våren 2108.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2018

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa