Kansallisten kotieläintukien ennakoita 2016 voi nyt hakea

Koko maassa maksettavan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen sekä tukialueella C maksettavan pohjoisen kotieläintuen vuoden 2016 ennakot ovat haettavissa.

Ennakot sika- ja siipikarjatalouden tuesta sekä nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisesta kotieläintuesta on haettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään keskiviikkona 23.3.2016. Jos viljelijä hakee ennakkoa naudoista, uuhista ja/tai kutuista eikä hän ole palauttanut osallistumisilmoitusta pohjoisiin kotieläintukiin vuonna 2015, hänen on ennakkoa hakiessaan palautettava myös osallistumisilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184.

Ennakot maksetaan huhtikuussa
 
Vuonna 2016 naudoista, uuhista ja kutuista maksetaan ennakkoa 75 % tuen lopullisesta kokonaismäärästä. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa maksetaan 75 % tuenhakijan hallinnassa 1.3.2016 olevan viitemäärän perusteella lasketusta tuen määrästä. Ennakot maksetaan arvion mukaan huhtikuussa.
 
Lopullisia kansallisia kotieläintukia on haettava viimeistään 15.6.2016 sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B (sika- ja siipikarjatalouden tuki) sekä tarvittaessa osallistumisilmoituslomakkeella 184 (naudat, uuhet ja kutut).
 
Kansalliset kotieläintuet – Vuoden 2016 hakuohjeet
Ennakoiden hakulomake 139: www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla mavi139 sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Pia Mattila
0295 31 2442
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa