Kevään 2017 viljelijätukien maksuaikataulu on julkaistu

Maaseutuvirasto on julkaissut kevään 2017 viljelijätukien maksuaikataulun. Vuonna 2016 haettuja tukia maksetaan kevään aikana noin 200 miljoonaa euroa, joka on noin 12 % tukien kokonaismäärästä.

Keväällä 2017 maksettavien tukien määrä on kuluvan vuoden kevättä pienempi, koska vuoden 2016 tuista voidaan maksaa suurempia osuuksia jo hakuvuoden puolella. Kaikki vuonna 2016 haetut EU:n kokonaan ja osittain rahoittamat viljelijätuet on EU-säädösten mukaan maksettava kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Maaseutuvirasto maksaa tukia joko yhdessä tai useammassa erässä. Kahdessa erässä maksamisella pyritään takaamaan viljelijälle tuen oikea kokonaissumma. Ensimmäinen erä on arviosumma ja toinen erä laskennassa tarkentuva tuen loppuosa.

Ohjelmatukien loppuosat maksetaan helmi–kesäkuussa

Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaisten korvausten maksaminen käynnistyi lokakuussa 2016 luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon ennakoilla. Maaseutuohjelman mukaisten korvausten loppuosia maksetaan kesäkuuhun 2017 asti.

Helmikuussa maksuun tulee loppumaksu (15 %) alkuperäisrotujen kasvattaminen -ympäristösopimuksesta. Huhtikuussa maksuvuorossa ovat loppumaksut (15 %) ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimuksista kosteikon hoito sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito.

Kesäkuussa maksetaan loppumaksut eläinten hyvinvointikorvauksesta (50 %), ympäristökorvauksesta (15 %), luonnonmukaisesta tuotannosta (15 %) sekä ohjelmakauden 2014–2020 kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksesta (15 %). Eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosan suuruus on noin 25 miljoonaa euroa ja luonnonmukaisen tuotannon noin 5 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa maksuun tulevat lisäksi luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotukset. Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta maksetaan noin 50 miljoonaa euroa ja luomukorvauksen kotieläinkorotusta noin 10 miljoonaa euroa.

Kansallisia tukia maksussa ympäri vuoden

Kansallisista varoista maksettavat pinta-alaperusteiset tuet Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2016.

Huhtikuussa maksuun tulee kansallisten kotieläintukien loppumaksu (25 %). Loppuosan suuruus on noin 30 miljoonaa euroa.

Maidon pohjoisen tuotantotuen Maaseutuvirasto maksaa kuukausittain edellisen kuukauden maidontuotannon perusteella. Vuoden 2016 maidontuotannosta maksetaan pohjoista tukea yhteensä noin 160 miljoonaa euroa.

EU:n suorien tukien loppuosat maksuun kesäkuussa

EU:n suorien tukien maksut on jaettu kahteen erään. Valtaosa tuista maksetaan ensimmäisissä erissä vuoden 2016 puolella.

Kesäkuussa 2017 maksetaan perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen ja peltokasvipalkkion loppuosat (5 %). Perustukea maksetaan noin 13 miljoonaa euroa, viherryttämistukea noin 7 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 0,5 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota noin miljoona euroa.

Maksuun tulevat lisäksi EU:n nautapalkkioiden ja lypsylehmäpalkkion loppuosat (30 %). Nautapalkkiota maksetaan noin 16 miljoonaa euroa ja lypsylehmäpalkkiota noin 9 miljoonaa euroa.

Maidontuotannon vähentämistuki maksetaan maalis- ja huhtikuussa

Syksyllä 2016 haettavissa ollut kriisituki maksetaan maitotiloille yhdessä erässä keväällä 2017. Maaliskuussa maksuun tulee maidontuotannon vähentämistuki loka–joulukuulta ja huhtikuussa maksetaan tuki tuotannon vähentämisestä marras–tammikuussa. Tukea maksetaan yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa.

Viljelijätukien maksamiselle esitetyt aikataulut ovat maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Maanmittauslaitoksen asettamia tavoitteellisia maksuaikoja, eivät maksujen eräpäiviä.

Kevään 2017 tavoitteellinen maksuaikataulu

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tukipäällikkö Vesa Perätalo

0295 31 2434

etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat: