Kosteikkoinvestoinnit kasvussa

Viljelijät ja yhdistykset ovat innostuneet kosteikkojen perustamisesta sekä luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien kunnostamisesta. Viime vuonna näihin ei-tuotannollisiin investointeihin haettiin tukea yli odotusten: ELY-keskuksiin jätettiin 242 hakemusta ei-tuotannollisten investointien tuesta. Vuosina 2007–2013 ei-tuotannollisia investointitukia sai yhteensä 295 hanketta, joten siihen verrattuna viime vuoden haku tuotti ennätysmäärän hakemuksia.

Kolmen miljoonan euron investoinnit

Kosteikkoinvestointeja haettiin runsaasti Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla kosteikkohakemuksia oli melko vähän, mutta ne olivat huomattavan suuria.

Luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien alkuraivauksen ja aitaamisen investointia haettiin selvästi eniten Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa. Molemmilla alueilla hakemuksia saatiin yli kolmekymmentä.

ELY-keskukset tekevät parhaillaan päätöksiä rahoitettavista hankkeista. ELY-keskukset pisteyttävät saadut hakemukset valintakriteerien perusteella ja eniten pisteitä saaneet saavat rahoituksen. Yhteensä viime vuoden hakukierrokselle on rahaa jaettavissa noin 3 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin puolta koko ohjelmakaudelle varatusta ei-tuotannollisten investointien rahoituksesta. Ei-tuotannolliset investoinnit rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Tämän vuoden haku käynnissä

Ei-tuotannollisten investointien tuki on tukimuoto, jolla voidaan perustaa kosteikko tai kunnostaa luonnonlaidun tai perinnebiotooppi. Tuen ehtona on, että investointikohteesta tehdään perustamisen jälkeen viisivuotinen ympäristösopimus.

Tämän vuoden ei-tuotannollisten investointien tukien haku on käynnissä ja päättyy 15.6.2016. Ei-tuotannollisen investoinnin tukea voi hakea lomakkeella 195 (kosteikot) tai 196 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit) ELY-keskuksesta. Lomakkeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Lisätietoa mavi.fi:ssä: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ei-tuotannolliset-investoinnit/Sivut/default.aspx

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Riikka Klemola
0295 31 2430
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.