Maaseudun hanketukien päätöksenteko alkaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat aloittaneet maaseudun kehittämishankkeiden rahoituspäätösten teon. Hanketukien haku alkoi viime vuoden toukokuussa ja päätöstä odottaa yli 1600 hanketta. Hankkeilla kehitetään elinkeinoja, tiedotetaan ja koulutetaan sekä parannetaan maaseudun palveluja ja asumisviihtyvyyttä.

Hankkeiden toteuttajat ovat voineet käynnistää hankkeen hakemuksensa vireilletulon jälkeen, mutta varmistuksen rahoituksesta hanke saa vasta päätöksen saatuaan. Päätökset tehdään paperipäätöksinä, sillä sähköinen päätöksenteko Hyrrä-järjestelmässä ei ole vielä mahdollista.

Kehittämishankkeiden rahoitusta on voinut viime vuodesta lähtien hakea ensimmäistä kertaa sähköisesti. Hakijat ovat ottaneet sähköisen asioinnin hyvin vastaan  ̶   88 % hanketukien hakemuksista on tehty sähköisesti Hyrrä-palvelussa (https://hyrra.mavi.fi).

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on jatkuva. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa hyrra.mavi.fi. Lisätietoja yritys- ja hanketuista saa paikallisesta Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta.

Yritystukien päätöksenteko alkoi joulukuussa. Tähän mennessä yritystukipäätöksen on saanut yli 50 hakijaa. Yritystukien hakijat voivat hakea tukien maksua tukipäätöksen saatuaan. Maksua haetaan lomakkeella 3315, joka on saatavissa osoitteesta suomi.fi/lomakkeet. Maksuhakemus toimitetaan tuen myöntäneelle ELY-keskukselle.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen (tuen myöntäminen)
0295 31 2402
Ylitarkastaja Per-Ola Staffans (tuen maksaminen)
0295 31 2289
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa