Maidontuotannon kriisituen maksaminen alkaa 14.9.

Report this content

Maitotiloille suunnatun poikkeuksellisen mukautustuen maksaminen alkaa 14.9. Tukea maksetaan tammi–toukokuussa 2017 tehdystä maidontuotannon vähennyksestä yhteensä 1 129 maidontuottajalle. Tuen määrä on 30 senttiä tuottamatta jääneeltä maitolitralta. Yhteensä tukea maksetaan noin 6,1 miljoonaa euroa.

Maidontuotannon mukautustuki on osa EU:n kotieläintaloudelle suunnattua kriisipakettia. Maatalouden kannattavuuskriisiin kohdennettuna toimenpiteenä myös maidontuotannon pohjoista tukea korotetaan loppuvuodeksi. Korotus syys­–joulukuun 2017 tukeen on 1,2 senttiä litralta. Tukea maksetaan vuonna 2017 yhteensä noin 165 miljoonaa euroa, josta korotuksen osuus on noin 4 miljoonaa euroa. Tuki maksetaan maitotiloille kuukausittain.

Valtaosa vuoden 2017 viljelijätuista maksuun loppuvuoden aikana 

Vuoden 2017 viljelijätukia on tavoitteena saada hakuvuoden aikana maksuun yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 % tukien kokonaismäärästä. Maaseutuvirasto voi maksaa tuet sen jälkeen, kun säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu.

Sokerijuurikkaan kuljetustuen maksaminen alkaa 14.9. Tuki maksetaan keväällä vahvistettujen alkuperäisten tukitasojen mukaan. Tukea maksetaan yhteensä noin 800 000 euroa.

Lokakuussa maksuvuorossa ovat luonnonhaittakorvauksen ja luomukorvauksen ennakkomaksut, kasvihuonetuen loppumaksu sekä porotalouden ja mehiläistalouden tuet. Maaseutuvirasto tiedottaa maksujen alkamisesta maksupäivien vahvistuttua.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2017

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.