Maidontuotannon vähentämistuen haku on auki 12.10.2016 klo 13 asti

Maitotilat voivat hakea tukea maidontuotannon vähentämiseen 1.11.2016 ja 31.12.2017 väliselle ajalle. Tukea voivat hakea tuottajat, jotka arvioivat vähentävänsä maidontuotantoa kolmen kuukauden aikana vähintään 1 500 kilogrammaa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aikaisemmin. Tuki on haettavissa 12.10.2016 kello 13 asti.

Kriisituen haku koskee vain tuottajia, jotka eivät hakeneet tukea maidontuotannon vähentämiseen 21.9.2016 päättyneessä haussa.

Tukea voi hakea Maaseutuviraston lomakkeella 484A, joka on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään keskiviikkona 12.10.2016 kello 13. Hakulomake ja -ohjeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Tuenhakija voi ilmoittaa vähentävänsä tuotantoa enintään puolet siitä maitomäärästä, jonka on toimittanut meijeriin 1.11.2015–31.1.2016. Hakemuksen liitteenä on toimitettava kuitit maidon tilityksistä.

Ilmoitus toteutuneesta vähennyksestä tehtävä maaliskuussa

Tukea hakeneiden maidontuottajien tulee ilmoittaa 17.3.2017 mennessä, kuinka paljon tuotanto väheni. Jos toteutunut vähennys on merkittävästi pienempi kuin hakemuksella arvioitu vähennys, tukea ei makseta tuottajalle täysimääräisenä.

Tukea voidaan maksaa enintään 14 senttiä tuottamatta jäänyttä maitokiloa kohti. Tuki on pienempi, jos tukeen varattu rahoitus ylittyy. Maaseutuvirasto tiedottaa vähennettäväksi hyväksyttävästä maitomäärästä lokakuun lopulla, kun komissio on vahvistanut tukikelpoisen vähennyksen määrän.

Tuen tavoitteena maitomarkkinoiden vakauttaminen

Maidontuotannon vähentämisen tavoitteena on vakauttaa maitomarkkinoita heikossa markkinatilanteessa. Tarkoituksena on vähentää maidontuotantoa EU:n tasolla noin 1,04 miljardia litraa. Kriisituki oli ensimmäistä kertaa haettavissa 12.–21.9.2016, jolloin tukea oli mahdollista hakea maidontuotannon vähentämiseen loka–joulukuulle 2016. Vähennettäväksi ilmoitettu määrä oli noin 1,03 miljardia litraa.

Jos vähentämistavoite ei täyty 12.10.2016 päättyvässä haussa, haku voidaan avata uudelleen 1–2 kertaa. Mahdolliset haut järjestetään noin kuukauden välein.

Lisätietoja tuenhakijalle:                                                                                             

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:

Ylitarkastaja Susanna Jansson

0295 31 2436

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat: