Maidontuotannon vähentämistukea ei makseta hakijoille täysimääräisesti marras–tammikuulta

Maidontuotannon vähentämistukea haettiin koko EU:n alueella 12.10.2016 päättyneessä haussa noin 97,9 miljoonan maitolitran vähentämiseen. Maitotilojen 1.11.2016 ja 31.1.2017 väliselle ajalle hakema vähennys ylitti EU:n tukeen varaaman rahoituksen 150 miljoonaa euroa. Komissio ilmoitti haun päätyttyä, että noin 12,5 prosenttia haetusta tuotetun maitomäärän vähennyksestä on tukikelpoista. Sen vuoksi tuenhakija ei voi saada maidontuotannon vähentämistukea täysimääräisesti marras–tammikuulta.

Vähentämistukea voidaan maksaa 14 senttiä meijeriin toimittamatta jäänyttä maitokilogrammaa kohti. Hakemuksella marras–tammikuussa vähennettäväksi ilmoitettu maidon määrä kerrotaan komission asettamalla kertoimella 0,12462762, jonka jälkeen saadaan tukikelpoinen litramäärä.

Suomessa vähentämistukea haki 138 maidontuottajaa yhteensä noin 1,6 miljoonan maitolitran vähentämiseen. Tukea saivat hakea maitotilat, jotka aikovat vähentää maidontuotantoa 1.11.2016 ja 31.1.2017 välisenä aikana verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aikaisemmin.

Ilmoitus toteutuneesta vähennyksestä tehtävä maaliskuussa

Tuki maksetaan toteutuneen maidontuotannon vähennyksen perusteella. Tukea hakeneiden maidontuottajien tulee ilmoittaa 17.3.2017 mennessä, kuinka paljon tuotanto väheni. Jos toteutunut vähennys on merkittävästi pienempi kuin hakemuksella arvioitu ja komission kertoimella kerrottu vähennys, maksettavaa tukea vähennetään.

Kerroin ei koske loka–joulukuulta maksettavaa vähentämistukea

Maidontuotannon vähentämisen tavoitteena on vakauttaa maitomarkkinoita heikossa markkinatilanteessa. Maitotiloille suunnatun kriisituen tarkoituksena on vähentää maidontuotantoa EU:n tasolla noin 1,1 miljardia litraa. Tukea oli mahdollista hakea ensin tuotannon vähentämiseen loka–joulukuulle 2016.  Vähentämistavoite ei täyttynyt ensimmäisessä haussa, joten haku avattiin uudelleen jaksolle marras–tammikuu.

Loka–joulukuulle haettu maidontuotannon vähentämistuki voidaan maksaa täysimääräisesti, joten EU:n asettama kerroin ei koske ensimmäisessä haussa hakeneille maitotiloille maksettavaa tukea. Loka–joulukuussa toteutunut maidontuotannon vähennys on ilmoitettava 14.2.2017 mennessä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat: