Maidontuotannon vähentämistuki haettavissa 21.9.2016 klo 13 asti

Maidontuottajille suunnattu kriisituki on haettavissa 21.9.2016 kello 13 asti. Kriisitukea voivat hakea tuottajat, jotka arvioivat vähentävänsä maidontuotantoa tulevan kolmen kuukauden aikana vähintään 1 500 kg.

Maidontuotannon vähentämistukea voi hakea Maaseutuviraston lomakkeella 484. Lomake on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään keskiviikkona 21.9. kello 13. Hakulomake ja -ohjeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Hakulomakkeella maidontuottajan on arvioitava, kuinka paljon vähemmän maitoa aikoo tuottaa loka–joulukuussa 2016 kuin tuotti vastaavaan aikaan vuonna 2015. Tuottaja voi hakea vähentämistukea enintään puolelle siitä maitomäärästä, jonka on toimittanut meijeriin loka–joulukuussa 2015. Hakemuksen liitteenä on toimitettava kuitit maidon tilityksistä.

Tuen määrä tarkentuu syyskuun lopussa

Maidontuotannon vähentämistuki on EU:n rahoittama. Tukea voidaan maksaa enintään 14 senttiä tuottamatta jäänyttä kilogrammaa kohti. Komissio tarkentaa tukihaun päätyttyä, kuinka suuri osa haetusta vähennyksestä on tukikelpoista. Myönnettävä tuki on pienempi, jos tuenhakijat arvioivat vähentävänsä maidontuotantoa loka–joulukuussa niin paljon, että EU:n tukeen varaama rahoitus ylittyy. Maaseutuvirasto tiedottaa www.mavi.fi-sivustolla vähennettäväksi hyväksyttävästä maitomäärästä syyskuun lopussa.

Ilmoitus toteutuneesta vähennyksestä tehtävä helmikuussa

Helmikuussa 2017 tukea hakeneiden maidontuottajien tulee ilmoittaa, kuinka paljon tuotanto väheni. Jos toteutunut vähennys on merkittävästi pienempi kuin hakemuksella arvioitu vähennys, tukea ei makseta tuottajalle täysimääräisenä.

Maidontuotannon vähentämisen tavoitteena on vakauttaa maitomarkkinoita heikossa markkinatilanteessa. Tarkoituksena on vähentää maidontuotantoa EU:n tasolla noin 1,1 miljardia litraa. Jos vähentämistavoite ei täyty 21.9.2016 päättyvässä haussa, haku voidaan avata uudelleen 1–3 kertaa. Mahdolliset haut järjestetään noin kuukauden välein. Tukea haetaan aina maidontuotannon vähentämiseen tulevan kolmen kuukauden ajalta.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:

Ylitarkastaja Susanna Jansson

0295 31 2436

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.