Marraskuussa maksuun 330 miljoonaa euroa viljelijätukia – kansallisten peltotukien ja luonnonhaittakorvauksen maksut aikaistuvat

Maaseutuvirasto aloittaa 16.11. ympäristökorvauksen ennakoiden ja 23.11. eläinten hyvinvointikorvauksen ennakoiden maksamisen. Marraskuussa maksuun tulevat myös kansalliset peltotuet ja luonnonhaittakorvauksen loppumaksu, jotka aikaistuvat joulukuulta marraskuulle.

Vuonna 2017 haettuja viljelijätukia maksetaan maatiloille marraskuun aikana yhteensä noin 330 miljoonaa euroa.

Ympäristökorvauksen maksaminen alkaa 16.11.

Ympäristökorvauksen ennakot maksetaan sekä ympäristösitoumuksen että -sopimusten perusteella. Sitoumusten perusteella ennakkoa tulee maksuun yhteensä noin 185 miljoonaa euroa. Ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimusten mukaisia korvauksia maksetaan noin 16,5 miljoonaa euroa ja aiempien ohjelmakausien erityistukisopimusten mukaisia korvauksia noin 700 000 euroa.

Ennakkona maksettava osuus on 85 % ympäristökorvauksen kokonaismäärästä. Vuosien 2014–2020 alkuperäiskasvien ylläpitosopimuksen perusteella maksettava korvaus ja aiempien ohjelmakausien erityistuet tulevat maksuun kokonaan.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot maksetaan 23.11. alkaen

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakkoa maksetaan eläintiloille yhteensä noin 28 miljoonaa euroa. Sika- ja siipikarjatiloille korvausta maksetaan puolet vuoden 2017 korvauksesta tilan ilmoittaman eläinmäärän perusteella. Nauta-, lammas- ja vuohitilat saavat korvauksen 1.1. ja 30.6. väliseltä ajalta eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella.

Hyvinvointikorvauksen loppuosan Maaseutuvirasto maksaa kesäkuussa 2018.

Luonnonhaittakorvaus ja kansalliset peltotuet maksuun jo marraskuussa

Luonnonhaittakorvauksen loppumaksu ja kansalliset peltotuet oli tavoitteena maksaa joulukuussa. Viljelijätukien valvonnat ja maksujen käsittely tietojärjestelmissä ovat kuitenkin edenneet niin hyvin, että maksut päästään aloittamaan jo 23.11.

Luonnonhaittakorvausta maksetaan yhteensä noin 75 miljoonaa euroa, joka on noin 15 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset Maaseutuvirasto maksaa eläintiloille toukokuussa 2018.

Myös kansallisesti rahoitetut peltotuet tulevat maksuun 23.11. alkaen. Yleistä hehtaaritukea maksetaan maatiloille noin 8,2 miljoonaa euroa, pohjoista hehtaaritukea noin 4,5 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän tukea noin 4,6 miljoonaa euroa ja sokerijuurikkaan kansallista tukea noin 4,1 miljoonaa euroa.

Marraskuussa maksuun tulee lisäksi metsämarjojen ja -sienten varastointituki. Tukea maksetaan 9.11. alkaen yhteensä noin 800 000 euroa.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja.

Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta. Vuosittaisen tukiyhteenvedon maatilat saavat postitse alkuvuodesta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2017

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa