Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2017 pohjoisen tuen alueella (= C-tukialueella) on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Hakemus Lapin ELY-keskukseen

Varastointitukihakemus (lomakenumero 237) on jätettävä 17.7.2017 mennessä Lapin ELY-keskukseen Rovaniemelle (osoite: Lapin ELY-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi, käyntiosoite Hallituskatu 3B, Rovaniemi). Tuen myöntö, maksaminen ja takaisinperintä on keskitetty Lapin ELY-keskukseen, valvonnan suorittaa kuitenkin edelleen paikallinen ELY-keskus. Tukiehdoista neuvontaa antaa Lapin ELY-keskus.

Maaseutuvirasto postittaa lomakkeen ohjeineen viime vuonna tukea hakeneille. Tukihakemuslomakkeen saa myös ELY-keskuksesta ja internetistä osoitteesta http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/metsamarjojen-ja-sienten-varastointituki.aspx 

Tukiehdot ennallaan

Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella. Varastossa on oltava 30.6.2017 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2017 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä.

Tuen saannin ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Tuki maksettaneen marraskuun 2017 puolivälissä.

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:
Tarkastaja Virpi Koivurova
puh. 0295 03 7196
virpi.koivurova@ely-keskus.fi

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
puh. 0295 31 2423
lea.anttalainen@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa