Puutarhatuotteiden varastointitukea vuodelle 2016 voi hakea 25.10. saakka

Varastoitaville puutarhatuotteille voi hakea puutarhatuotteiden varastointitukea 25.10.2016 saakka. Tukeen oikeuttavia puutarhatuotteita ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Hakulomake 228 täyttöohjeineen ja liitelomakkeineen on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.  Hakemuslomake on toimitettava viimeistään 25.10.2016 joko Varsinais-Suomen tai Pohjanmaan ELY-keskukseen ja Ahvenanmaalla valtionvirastoon.

Tuen käsittely on tästä vuodesta lähtien keskitetty kolmelle viranomaiselle. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon alueiden hakemukset. Pohjanmaan ELY-keskus vastaanottaa hakemukset Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin alueilta. Ahvenanmaalla tehtäviä hoitaa edelleen Ahvenanmaan valtionvirasto.

Tukiehdot ovat ennallaan

Puutarhatuotteiden varastointitukea voi hakea viljelijä, jolla on puutarhakasvien viljelyalaa vähintään yksi hehtaari. Hakijan tulee olla yli 18-vuotias tai jos tukea haetaan yhteisölle, vähintään yhden yhteisön jäsenistä on oltava yli 18-vuotias.

Tuen vaatimuksena on, että varastointiin käytettävä varasto on hakijan hallinnassa ja täyttää sille erikseen asetetut vaatimukset, tuotteista pidetään varastokirjanpitoa 1.10. alkaen ja  varastoidut tuotteet ovat hakijan itsensä tuottamia.

Tuen määrä

Varastointitukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueella AB varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena ja tukialueella C pohjoisena tukena. Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa yllä mainittua tukea hakija saa varastoimilleen puutarhatuotteille.

Puutarhatuotteiden varastointituki maksetaan tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän ja varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto tai muu varasto) perusteella.

Varastotyypin mukainen tuen määrä enintään:
•    Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2 euroa/m³
•    Muu varasto 8,8 euroa/m³

Tuki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden keskiarvosta. Varastomääräilmoitukset marras- ja joulukuulta on toimitettava tukea käsittelevään ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 31.12.2016.

Puutarhatuotteiden varastointituki maksetaan arviolta maalis-huhtikuussa 2017.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
0295 31 2423
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.