Rahoituskurin perusteella leikattuja EU-tukia palautetaan viljelijöille

Maaseutuvirasto maksaa 29.9. alkaen viljelijöille noin 5,4 miljoonaa euroa EU:ssa rahoituskurin perusteella leikattuja tukia. Tuki maksetaan viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2015 yhteensä yli 2 000 euroa perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkiota.

Varat leikattiin vuoden 2014 viljelijätuista maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten. Varat leikattiin niiltä viljelijöiltä, joille myönnettiin yli 2 000 euroa EU:n suoria tukia.

Maksettava tukisumma muodostuu viljelijältä vuonna 2015 leikatun rahoituskurin määrän perusteella. Leikatun tuen määrä kerrotaan kertoimella 0,896, josta muodostuu viljelijälle maksettava tukisumma.

Rahoituskuriksi nimitetyllä menettelyllä leikataan varoja vuosittain maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten. Tukia leikataan tarvittaessa myös silloin, kun suorien EU-tukien vuosittaiset enimmäismäärät tulevat rahoitusennusteiden mukaan ylittymään. Jos leikattuja tukia jää käyttämättä, varat maksetaan rahoituskurin palautuksena viljelijöille.

Rahoituskuri koskee myös vuoden 2016 EU:n suoria viljelijätukia. Yli 2 000 euron tukien yhteissummaa leikataan 1,36674 prosenttia.

Lisätietoja:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Jussi Joutsiniemi

0295 31 2426

etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.