Sikojen ulkotarhojen aidan rakentamisavustus kannattaa hakea mahdollisimman pian

Sikojen ulkotarhojen aitaamiseen tarkoitetun rakentamisavustuksen hakuaikaa on jatkettu 28.2.2018 saakka. Avustus kannattaa hakea mahdollisimman pian, sillä tällä hetkellä määrärahat on varattu tämän vuoden loppuun saakka.

Yrittäjä voi hakea avustusta lomakkeella 710 alueensa ELY-keskuksesta. Aidan rakentamisen saa aloittaa, kun hakemus on tullut vireille ELY-keskukseen. Aidan tulee olla valmis viimeistään 31.5.2018. Avustus maksetaan kertasuorituksena toteutuneen aidan pituuden perusteella. Hakulomake 710 ja lisätiedot, kuten teräsverkkoaidan ja sähköaidan vaatimukset, ovat osoitteessa www.mavi.fi.

Ulkotarhojen aitaamista tuetaan, koska maa- ja metsätalousministeriö rajoittaa sikojen ulkonapitoa afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Kesäkuun 2018 alusta lähtien siat voivat ulkoilla vain säädösten mukaisissa aitauksissa. Sikoja saa myös ulkoiluttaa kytkettyinä tai eläintarhassa. Muutoin sikojen ulkonapito on kielletty. Ulkonapitokiellon on tarkoitus estää afrikkalaisen sikaruton tarttuminen luonnonvaraisista villisioista tuotantoeläimiin.

Rakentamisavustuksen haku päättyi alun perin 30.9.2017, johon mennessä saatiin vain 44 hakemusta. Sikoja ulkotarhoissa pitäviä tiloja arvioidaan olevan Suomessa kuitenkin noin 280 kappaletta. Aluehallintovirasto valvoo sikojen aitaamisvaatimuksia kesäkuun 2018 alusta lähtien. Jos tila ei noudata aitaamisvaatimuksia, uhkana ovat sakot.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
0400 933 647
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa