Stödsammandragen till gårdarna vecka 6

Landsbygdsverket postar sammandragen över de jordbruksstöd som betalats år 2017 till jordbrukarna i månadsskiftet januari–februari. Stödsammandragen når gårdarna senast vecka 6.

Av stödsammandraget framgår beloppen av de stöd som betalats till gården samt uppgifter om eventuella återkrav, utmätningar, förpantningar och ytterligare påföljder. I sammandraget beskrivs också hur stödsummorna har räknats ut.

Merparten av jordbrukarna får betalningsuppgifterna också från e-tjänsten Vipu. I Viputjänsten finns inte information om de återkrav som drivits in med inbetalningskort, men till övriga delar motsvarar uppgifterna det postade stödsammandraget.

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa