Tarjouskilpailu maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnasta on alkanut

Maaseutuvirasto on käynnistänyt tarjouskilpailun neuvojien valitsemiseksi Neuvo 2020 -neuvontajärjestelmän mukaiseen maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvontaan. Tarjouskilpailu on avoin sekä neuvontaorganisaatioille että yksityisille neuvojille.

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat on nyt julkaistu Internet-sivuilla www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouksia voi jättää 24.4.2017 klo 14.00 asti. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjous on annettava tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen tarjouspyynnön liitteinä olevia lomakkeita. Tarjouksen antajien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että lomakkeet on täytetty huolellisesti, sillä puutteellisesti täytettyjä tarjouksia ei käsitellä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia. Mahdollisia kilpailutusta koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen neuvojakilpailutus@mavi.fi 30.3.2017 klo 16.00 saakka.

Uusi neuvontaosio auttaa varsinkin talousvaikeuksissa olevia tiloja

Maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonta tulee viljelijöiden saataville ensi kesästä lähtien. Tärkein kohderyhmä uudelle neuvonnalle ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat ja velkaiset maatilat. Myös muut tilat voivat käyttää neuvojia apuna esimerkiksi yhtiöittämisen suunnitteluun tai markkinoinnin kehittämiseen.

Nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnassa neuvoja tekee maatilalla tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Neuvoja etsii kehittämiskohteet, selvittää erilaiset vaihtoehdot maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä laatii niistä laskelmat.

Neuvo 2020 -järjestelmä rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja viljelijä maksaa neuvonnasta vain arvonlisäveron osuuden.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
ylitarkastaja Merja Uusi-Laurila
0295 31 2498
merja.uusi-laurila (at) mavi.fi      
    
ylitarkastaja Heikki Pajala
0295 31 2378
heikki.pajala (at) mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.