Tiden för inlämning av kvalitetstestet för åkerjord har förlängts till torsdagen 3.5

Report this content

De gårdar som har förbundit sig vid miljöersättningen kan lämna in resultaten av kvalitetstestet för åkerjord i Viputjänsten fram till torsdag 3.5. Inlämningstiden slutar 3.5.2018 kl. 23.59.

Inlämningstiden har förlängts, eftersom störningar i e-tjänsterna förekom fredagen 27.4.2018. Störningarna orsakades av ett fel i ett skivsystem som en av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris serviceproducenter använder. Störningen gjorde det omöjligt att använda Viputjänsten och påverkade också många andra tjänster som Valtori producerar.

Kvalitetstestet för åkerjord är att av villkoren i samband med den femåriga miljöersättningen. Testet ska göras i fråga om alla basskiften över 0,5 ha som anmäldes i den samlade stödansökan för 2017. Kvalitetstest som lämnats in för sent minskar ersättningen för balanserad användning av näringsämnen.

Kvalitetstest av åkerjord

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Viputjänsten
Datasystemexpert Ilkka Lehtola
0295 312 493

Kvalitetstestet för åkerjord
Överinspektör Riikka Klemola
0295 31 2430

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat: