Tiden för inlämning av kvalitetstestet för åkerjord har förlängts till torsdagen 3.5

De gårdar som har förbundit sig vid miljöersättningen kan lämna in resultaten av kvalitetstestet för åkerjord i Viputjänsten fram till torsdag 3.5. Inlämningstiden slutar 3.5.2018 kl. 23.59.

Inlämningstiden har förlängts, eftersom störningar i e-tjänsterna förekom fredagen 27.4.2018. Störningarna orsakades av ett fel i ett skivsystem som en av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris serviceproducenter använder. Störningen gjorde det omöjligt att använda Viputjänsten och påverkade också många andra tjänster som Valtori producerar.

Kvalitetstestet för åkerjord är att av villkoren i samband med den femåriga miljöersättningen. Testet ska göras i fråga om alla basskiften över 0,5 ha som anmäldes i den samlade stödansökan för 2017. Kvalitetstest som lämnats in för sent minskar ersättningen för balanserad användning av näringsämnen.

Kvalitetstest av åkerjord

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Viputjänsten
Datasystemexpert Ilkka Lehtola
0295 312 493

Kvalitetstestet för åkerjord
Överinspektör Riikka Klemola
0295 31 2430

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat: