Transportbidrag för mjölk kan sökas fram till 25.11.2016

Mejerierna kan ansöka om transportbidrag för mjölk från Landsbygdsverket med blankett 286. Ansökan ska lämnas in senast den 25.11.2016 på adressen Landsbygdsverket, marknadsavdelning, PB 405, 60101 Seinäjoki.

Transportbidrag för mjölk kan betalas för mjölk som samlats år 2015 från områden som omfattas av nordligt stöd. Transportbidrag för mjölk kan betalas för mjölk som samlats in från kommunerna som har stadgats i statsrådets förordning 905/2016.  

Blanketten 286 finns på internet www.suomi.fi.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Katriina Mattila
0295 31 2472
förnamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.