Tukiyhteenvedot maatiloille viikolla 6

Maaseutuvirasto postittaa viljelijöille yhteenvedot vuonna 2017 maksetuista maataloustuista tammi–helmikuun vaihteessa. Tukiyhteenvedot ovat maatiloilla viimeistään viikolla 6.

Tukiyhteenvedossa esitetään maatilalle maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. Yhteenvedossa kerrotaan myös ilmoitettujen tukisummien laskutavasta.

Valtaosa viljelijöistä saa maksutiedot myös verkkoasiointipalvelu Vipusta. Vipu-palvelussa ei ole tietoa maksulipulla perityistä takaisinperinnöistä, mutta muilta osin tiedot ovat postitettavaa tukiyhteenvetoa vastaavat.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa