Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10.2017. Förskottsbetalningarna utgör 85 % av ersättningsbeloppet. Normalt får 75 % av ersättningen betalas ut i förskott, men tack vare det undantag som EU-kommissionen godkänt är andelen större. På grund av motsvarande undantag betalades förhöjda förskott också hösten 2016.

I förskott på kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 422 miljoner euro till jordbrukarna. Restbeloppet av ersättningen (cirka 15 %) betalar Landsbygdsverket ut i december.

De sammanlagda förskottsbetalningarna av ersättning för ekologisk växtproduktion är cirka 33 miljoner euro. Sökandena får restbeloppet av ersättningen (ungefär 15 %) i juni 2017.

Landsbygdsverket betalar kompensationsersättningens tilläggsbelopp till husdjurgårdar och ersättningarna för ekologisk husdjursproduktion till djurgårdarna i maj-juni 2018.

Nationella stöd betalas i oktober

Den 5 oktober börjar Landsbygdsverket också betala ut restbeloppen av stödet för växthusproduktion. Förskottet på stödet betalades till växthusföretagarna i april. Växthusstödets restbelopp uppgår till sammanlagt cirka 11 miljoner euro.

I oktober utbetalas dessutom stödet per djur för renhushållning och stödet för biodling. I stöd för renhushållning betalas sammanlagt cirka 5 miljoner euro och i stöd för biodling cirka 600 000 euro.

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera de stöd som betalats till den egna gården. Gårdarna får det årliga stödsammandraget per post i början av året.

Planerad tidsplan för utbetalning av jordbrukarstöd

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa