Uudet tuonti- ja vientitodistusasetukset aiheuttavat muutoksia 6.11.2016 alkaen

Tuonti- ja vientitodistusta vaativat maataloustuotteet vähenevät merkittävästi 6.11.2016. Esimerkiksi viljoista kaura, vehnä, ohra, ruis ja maissi eivät vaadi enää tämän jälkeen Maaseutuviraston myöntämää AGRIM-tuonti- tai AGREX-vientitodistusta.

AGRIM-tuontitodistusta vaativat jatkossa enää tietyt riisin, sokerin, hampun, hampunsiementen, maatalousperäisen etyylialkoholin, valkosipulin ja muiden Allium-sukuisten kasvisten nimikkeet sekä tietyt valkosipulia ja Allium  ampeloprasum -kasviksia sisältävät jalosteet. Sokeria ja valkosipulia sekä valkosipulin ja Allium ampeloprasum -kasviksia sisältäviä jalosteita koskee tuontitodistusvelvoite 30.9.2017 asti.

Jatkossa AGREX-vientitodistusta vaativat puolestaan tietyt riisin ja sokerin nimikkeet, joista sokerin nimikkeitä vientitodistusvelvoite koskee vain 30.9.2017 asti.  

Muutos ei vaikuta ennen 6.11.2016 myönnettyjen tuonti- ja vientitodistusten voimassaoloaikaan tai vakuuden määrään sellaisissa todistuksissa, joiden voimassaolo ei ole päättynyt ennen 6.11.2016. Maaseutuvirasto voi vapauttaa todistuksenhaltijan pyynnöstä todistukselle asetetun vakuuden niiden todistusten osalta, joiden tuotteilta poistuu todistusvelvoite 6.11.2016.

EORI-numero pakolliseksi

Uudet tuonti- ja vientitodistusasetukset edellyttävät, että hakijalla, todistuksenhaltijalla tai todistuksen siirronsaajalla tulee olla EORI-numero. EORI on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten.

Suomessa Tulli on EORI-rekisteröinnistä vastaava viranomainen ja suomalaiset yritykset rekisteröidään aina Suomessa. EORI-hakemuslomakkeet ovat Tullin www-sivustolla, ja lisätietoja EORI-rekisteröitymisestä saa tullineuvonnasta.

Tuonti- ja vientitodistukset haetaan sähköisesti

Tuonti- ja vientitodistukset tulee hakea sähköisesti. Sähköisen hakupalvelun kautta voi hakea sekä Suomessa että muualla EU:ssa käytettäviä tuonti- ja vientitodistuksia. Tunnukset todistusten hakupalveluun saa täyttämällä Maaseutuviraston www-sivuilta löytyvän rekisteröintilomakkeen sähköiseen hakupalveluun ja lähettämällä sen skannattuna osoitteeseen tuovi(at)mavi.fi.

Uudet oppaat ja lomakkeet julkaistu

Uusi maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten opas on julkaistu Maaseutuviraston www-sivuilla. Sivuilta löytyy oppaan verkkojulkaisuversio tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella luettavaksi sekä pdf-versiot tulostettavaksi. Samalta sivulta löytyvät myös todistushakemuslomakkeet, lomakkeet asiakasrekisterititietojen muutosten ilmoittamiseksi sekä vakuusohje. Myös vienti- ja tuontitodistusten hakupalvelun käyttöohjeesta tullaan julkaisemaan päivitetty versio.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Tuija Jämbäck
0295 31 2494
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi, tuovi(at)mavi.fi

Tuontitodistus ja -kiintiöt

Vienti EU:n ulkopuolelle

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat: