Vad göra med växtbestånden efter den torra våren?

På grund av varmt väder och uteblivna regn i maj lider grödorna av torka. Ett villkor för att få jordbrukarstöd är att odlingen följer god jordbrukarsed också i det fall att torkan har förstört växtligheten.

Jordbrukarna kan ansöka om jordbruksstöd för 2018 och uppge de grödor som odlas på skiftena i e-tjänsten Vipu fram till 15.6.2018. Grödorna som anmälts i stödansökan ska sås eller planteras senast 30.6.2018. Om odlingen följer god jordbrukarsed behöver jordbrukaren i allmänhet inte så om ett växtbestånd som förstörts av torka.

På Landsbygdsverkets webbplats finns anvisningar om ekonomiskt utnyttjande av miljövallar och grönträda under växtperioden. Jordbrukarna får på vissa villkor använda vallarna ekonomiskt under hela växtperioden. Ett undantag är trädor som är ekologisk fokusareal i samband med förgröningsstödet.

Det finns också anvisningar om förpliktelserna som rör sådd, ändring av anmäld gröda och annullering av jordbrukarstöd.

Torkan och användningen av vallar
Förpliktelserna som rör sådd, ändring av anmäld gröda och annullering av jordbruksstöd 2018

Ytterligare information till stödsökande:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information från Landsbygdsverket:

Miljöersättning
Jordbruksöverinspektör Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431
fornamn.efternamn@mavi.fi

Förgröningsstöd
Överinspektör Mirka Holmén
0295 31 2501

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.