Valtaosa viljelijätuista maksuun syksyllä

Report this content

Maaseutuvirasto on julkaissut syksyn 2018 viljelijätukien maksuaikataulun. Vuonna 2018 haettavia viljelijätukia on tavoitteena maksaa hakuvuoden aikana yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

Viljelijätukien maksuajat ovat tavoitteellisia, eivät maksujen eräpäiviä. Maaseutuvirasto voi maksaa tuet maatiloille vasta sen jälkeen, kun säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu.

Ohjelmatukien ennakoiden maksuprosentti palautuu ennalleen

EU:n maaseutuohjelman mukaisten korvausten ennakoiden osuus saa olla enintään 75 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Syksyllä 2017 ja 2016 ennakoita voitiin maksaa poikkeussäädöksen ansiosta 85 prosenttia korvauksista, mutta tulevana syksynä maksuprosentti palautuu todennäköisesti ennalleen.

Lokakuussa ohjelmatuista tulevat maksuun luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakot. Luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksetaan maatiloille joulukuussa.

Marraskuussa maksettavina ovat ympäristökorvauksen ennakot, joita maksetaan sekä sitoumusten että sopimusten perusteella. Kokonaan maksuun tulevat korvaukset edellisten ohjelmakausien ympäristötuen erityistukisopimuksista ja alkuperäiskasvien viljelysopimuksesta.

Marraskuussa maksuvuorossa ovat myös eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot. Sika- ja siipikarjatiloille maksetaan puolet vuoden 2018 korvauksesta sen eläinmäärän perusteella, jonka maatila ilmoitti tammikuussa hakiessaan korvausta. Nauta-, lammas- ja vuohitilat saavat korvauksen 1.1. ja 30.6. väliseltä ajalta eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella.

Vuoden 2019 puolella maksetaan ohjelmatukien loppuosat sekä luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotukset.

Valtaosa EU:n suorista tuista ja kansallisista tuista maksuun joulukuussa

EU:n suoria tukia maksetaan maatiloille joulukuussa. Perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta ja peltokasvipalkkiosta maksettava osuus on 95 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Lypsylehmäpalkkio ja nautapalkkio maksetaan 1.1. ja 15.9. väliseltä ajalta.

Suorien tukien loppuosat maksetaan maatiloille vuonna 2019. Maaseutuvirasto tiedottaa kevään 2019 viljelijätukien maksuaikataulusta tarkemmin syksyllä 2018.

Joulukuussa maksuun tulevat myös kansallisista varoista maksettavat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki. Kasvihuonetuki maksetaan kahdessa osassa, joista jälkimmäinen (40 prosenttia tuen kokonaismäärästä) tulee maksuun lokakuussa.

Kansallisen maidon pohjoisen tuen Maaseutuvirasto maksaa maitotiloille kuukausittain.

Syyskylvömenetysten tuki maksetaan syyskuussa

​Maatilat voivat hakea vuoden 2018 päätukihaussa kriisitukea epäonnistuneiden syyskylvöjen aiheuttamiin menetyksiin. EU:n rahoittama syyskylvömenetysten tuki tulee maksuun syyskuussa.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2018

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat: