Viljelijä voi nyt saada edullista apua maatilan kilpailukyvyn kehittämiseen

Viljelijät voivat nyt saada neuvontaa maatilansa kilpailukyvyn parantamiseen ja tilan nykyaikaistamiseen. Tärkeimmät kohderyhmät uudelle neuvonnalle ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat ja velkaiset maatilat. Myös muut tilat voivat käyttää neuvojia apuna esimerkiksi yhtiöittämisen suunnitteluun tai markkinoinnin kehittämiseen. Neuvojat voivat auttaa myös sukupolvenvaihdoksen tai investoinnin alustavassa suunnittelussa.

Neuvonta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja viljelijän maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus neuvonnasta. Yksi viljelijä voi hyödyntää neuvontaa 7000 euron edestä vuosien 2015–2020 aikana. Neuvontaa voi saada kilpailukykyneuvonnan lisäksi 30 eri aihealueesta, muun muassa ympäristöasioista.

Neuvoja laatii laskelmat eri vaihtoehdoista

Kilpailukykyneuvonnassa neuvoja tekee maatilalla tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Neuvoja etsii kehittämiskohteet, selvittää erilaiset vaihtoehdot maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä tekee niistä laskelmat. Maatila saa kirjalliset dokumentit tilannearviosta ja vaihtoehtolaskelmista. Tämän jälkeen viljelijä harkitsee, mihin suuntaan maatilaansa kehittää. Viljelijälle ei aiheudu neuvonnasta velvoitteita. Tilan kilpailukyvyn kehittymistä on kuitenkin mahdollista seurata erillisillä neuvontakäynneillä suunnitelman valmistumisen jälkeen.  

Neuvojalta ei voi tilata maatalouden investointituen tai nuoren viljelijän aloitustuen kautta rahoitettavaa maatalouden liiketoimintasuunnitelmaa tai toimia, joihin on saatu muuta julkista rahoitusta. 

Viljelijät tyytyväisiä neuvontaan

Noin 27 prosenttia maatiloista (lähes 14 000 tilaa) on tähän mennessä hyödyntänyt neuvontaa. Eniten neuvontakäyntejä on tehty ympäristöasioihin liittyen – kolmasosa neuvontakäynneistä on ympäristöneuvontaa. Muita suosittuja aihealueita ovat olleet viherryttäminen, luomutuotanto, eläinten hyvinvointi ja tuotantoeläinten terveydenhuolto.

Maa- ja metsätalousministeriön teettämän kyselyn mukaan neuvontaa saaneet viljelijät ovat olleet neuvontaan erittäin tyytyväisiä. Neuvonnasta on saatu henkistä tukea päätöksille ja konkreettisia käytännön vinkkejä työhön. Kyselystä kävi myös ilmi, että viljelijät toivovat neuvontaa kilpailukyvyn kehittämiseksi. Tähän tarpeeseen on nyt vastattu.

Lisätietoa neuvonnasta saa osoitteesta www.mavi.fi/neuvonta. Järjestelmään hyväksytyt neuvojat ovat neuvojarekisterissä: www.mavi.fi/neuvojarekisteri

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Merja Uusi-Laurila
0295 31 2498
merja.uusi-laurila (at) mavi.fi


Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.