Viljelijät luottavat sähköiseen asiointiin

Noin 90 prosenttia viljelijöistä teki tukihakemuksensa sähköisesti 15.6. päättyneessä viljelijätukihaussa. Sähköisten hakemusten osuus tarkentuu, kun kunnat ovat saaneet paperisesti jätetyt hakemukset kirjattua.

Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu toimi luotettavasti haun ajan. Kaiken kaikkiaan 46 676 maatilaa käytti sähköistä asiointia hakemuksen lähettämiseen.

Viljelijätukien hakuaika oli tänä vuonna aiempaa pidempi, koska Suomessa otettiin käyttöön myöhäisin EU:n sallima hakupäivä 15.6. Tämä oli mahdollista siksi, että valtaosa viljelijöistä tekee hakemuksensa sähköisesti, mikä lyhentää paperihakemusten tallentamiseen tarvittavaa aikaa.

Myöhäisemmän hakuajan etuna on, että viljelijä voi jättää tukihakemuksen vasta tietäessään, mitä aikoo kylvää tai on kylvänyt pelloille. Koska hakemuksen tietoja pystyi muokkaamaan viimeiseen hakupäivään saakka, erillinen kylvöalojen muutosilmoitusvaihe ja lomake 117 poistuivat käytöstä.

Viljelijät ovat voineet tehdä vuosittaisen tukihakemuksensa sähköisesti vuodesta 2010 lähtien. Sähköinen asiointi on käytössä vuoden ympäri. Viljelijä voi tarkastella tilansa tietoja Vipu-palvelusta ja näkee palvelusta esimerkiksi tilalleen maksettavat tuet. Syksyllä Vipu-palvelussa tehdään ympäristökorvauksen syysilmoitukset.

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tietojärjestelmäasiantuntija Piia Ylikoski
0295 31 2344
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.