Viljelijätukia maksetaan marraskuun lopulla

Report this content

Maaseutuvirasto maksaa marraskuun aikana eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot, kansalliset peltotuet ja luonnonhaittakorvauksen loppumaksun.  Eläinten hyvinvointikorvauksen maksaminen alkaa 22.11. Kansallisten peltotukien ja luonnonhaittakorvauksen loppuosan ensimmäinen maksupäivä on 29.11.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakkoa maksetaan eläintiloille yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Sika- ja siipikarjatilat saavat noin puolet vuoden 2018 korvauksesta ilmoittamansa eläinmäärän mukaisesti. Nauta-, lammas- ja vuohitiloille korvaus maksetaan tammi–kesäkuussa eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella.

Kansallisia peltotukia eli yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea, nuoren viljelijän tukea ja sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan maatiloille yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Luonnonhaittakorvausta tulee maksuun yhteensä noin 73 miljoonaa euroa, joka on noin 15 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Eläintilat ovat voineet hakea lisäksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, jonka Ruokavirasto maksaa toukokuussa 2019.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja.

Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2018

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Kehittämispäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
jaakko.rinne@mavi.fi


Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia. Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta ovat 1.1.2019 alkaen Ruokavirasto.

Avainsanat: