Viljelijätukia maksuun kesäkuussa

Maaseutuvirasto jatkaa vuonna 2015 haettujen viljelijätukien maksamista kesäkuun ajan. 30.6. mennessä tukia on tulossa maksuun noin 280 miljoonaa euroa. Kesäkuun alussa maksetaan kriisitukia, ympäristösopimusten mukaisia korvauksia, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkio.

Kriisituet ja ympäristösopimusten mukaiset korvaukset maksuun 3.6. alkaen

Maidontuotannon ja sikatalouden kriisituet tulevat maksuun 3.6. alkaen, jos valtioneuvosto hyväksyy siihen mennessä kriisitukia koskevat muutosasetukset. Maidontuotannon kriisitukea maksetaan yhteensä noin 5,9 miljoonaa euroa, josta noin miljoona euroa on kansallista tukea ja loput EU-tukea. Kansallinen tuki maksetaan vain AB-tukialueelle ja EU-tuki koko maan maidontuottajille. Kansallinen osuus maidontuotannon kriisituesta C-tukialueelle on maksettu marras–joulukuussa 2015.

Sikatalouden kriisituesta puolet on EU-tukea ja puolet kansallista tukea. Tukea maksetaan yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Maidontuotannon ja sikatalouden väliaikaiset poikkeukselliset tuet olivat haettavissa joulukuussa 2015.

Maaseutuvirasto maksaa 3.6. lähtien myös ympäristösopimusten mukaisten korvausten loppuosia sitä mukaa kun hakemusten käsittely etenee ELY-keskuksissa. Maksuun tulevat sopimusten maatalousluonnon monimuotoisuus ja kosteikkojen hoito mukaiset korvaukset. Lisäksi 3.6. lähtien maksuun tulee toinen erä ohjelmakauden 2007–2013 lietelannan levittäminen -erityistukisopimuksesta.

EU:n eläinpalkkiot ja peltokasvipalkkio maksetaan 10.6. lähtien

Nauta- ja lypsylehmäpalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta maksetaan toiset erät 10.6. alkaen. Nautapalkkiota maksetaan koko maahan noin 17 miljoonaa euroa ja lypsylehmäpalkkiota AB-tukialueelle noin 10,5 miljoonaa euroa. Peltokasvipalkkiota maksetaan yhteensä noin 700 000 euroa. Nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden ensimmäiset erät (noin 60 miljoonaa euroa) maksettiin viljelijöille joulukuussa 2015 ja peltokasvipalkkion ensimmäinen erä (noin 13 miljoonaa euroa) helmikuussa 2016.

10.6. lähtien maksuun tulevat kokonaisuudessaan lammas- ja vuohipalkkiot, joita maksetaan koko maahan yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Uuhi- ja kuttupalkkiota maksetaan AB-tukialueelle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Teuraskaritsa- ja kilipalkkiota Maaseutuvirasto maksaa koko maahan noin 1,1 miljoonaa euroa.

Tukien maksaminen jatkuu kesäkuun ajan

Kesäkuun aikana tulevat maksuun myös eläinten hyvinvointikorvaus ja luonnonmukaisen tuotannon sekä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset. Lisäksi maksetaan toiset erät perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta, ympäristökorvauksesta ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta. Maaseutuvirasto tiedottaa maksupäivämääristä heti niiden varmistuttua.

Maatalouspolitiikan uudistus, muuttuneet tukijärjestelmät ja tietojärjestelmien rakentaminen ovat aiheuttaneet haasteita vuonna 2015 haettujen viljelijätukien maksamiseen kaikissa EU-maissa. Viljelijätukia maksetaan yleisesti kesäkuuhun 2016 asti. Suomi on tähän mennessä maksanut EU-maista eniten uuden maaseutuohjelman mukaisia tukia.

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2015 haettuja viljelijätukia yhteensä noin 1,71 miljardia euroa.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Pankkien välisestä maksuliikenteestä johtuen maksut ovat korvauksensaajien tileillä muutaman päivän viiveellä. Viljelijät voivat tarkistaa maatilalleen maksetut tuet Vipu-palvelusta, ja vuosittaisen tukiyhteenvedon maatilat saavat postitse alkuvuodesta. Tukipäätökset vuonna 2015 maksetuista tuista valmistuvat syksyllä 2016.

Lisätietoa Maaseutuvirastosta:

Yksikönjohtaja Vesa Perätalo

0295 31 2434

Yksikönjohtaja Hannele Sankari

0295 31 2422

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa