Viljelijätukien kevään maksuaikataulu pysyy ennallaan

Maaseutuvirasto on julkaissut kevään 2018 viljelijätukien maksuaikataulun. Valtaosa vuonna 2017 haetuista viljelijätuista maksetaan hakuvuoden puolella, joten kevään aikana maksuun tulee pääosin tukien loppuosia. Tuet on tavoitteena maksaa samassa aikataulussa kuin keväällä 2017.

Maaseutuvirasto maksaa valtaosan tuista kahdessa maksuerässä, joista ensimmäinen on arviosumma ja toinen laskennassa tarkentuva tuen loppuosa. Viljelijätukien maksamiselle esitetyt aikataulut ovat tavoitteellisia maksuaikoja, eivät maksujen eräpäiviä.

Ohjelmatukia maksuun helmi–kesäkuussa

Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaisten korvausten loppuosia maksetaan maatiloille helmi–kesäkuussa 2018. Helmi–maaliskuussa maksuun tulee alkuperäisrotujen kasvattaminen -ympäristösopimuksen loppumaksu (15 %). Huhtikuussa maksuvuorossa ovat loppumaksut (15 %) ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimuksista kosteikon hoito sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito.

Toukokuussa maksettavina ovat luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotukset. Kesäkuussa maksuun tulevat loppumaksut eläinten hyvinvointikorvauksesta (50 %), ympäristökorvauksesta (15 %), luonnonmukaisesta tuotannosta (15 %) sekä ohjelmakauden 2014–2020 kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksesta (15 %).

Kansallisia tukia maksussa ympäri vuoden

Kansallisista varoista rahoitettava puutarhatuotteiden varastointituki maksetaan maalis–huhtikuussa. Kansallisten kotieläintukien loppumaksu (25 %) tulee maksuun huhtikuussa.

Maidon pohjoisen tuotantotuen Maaseutuvirasto maksaa kuukausittain edellisen kuukauden maidontuotannon perusteella. Kansalliset pinta-alaperusteiset tuet maksetaan yhdessä osassa jo hakuvuoden puolella.

EU:n suorien tukien loppuosat maksetaan kesäkuussa

EU:n suorien tukien maksut on jaettu kahteen maksuerään. Valtaosa tuista maksetaan viljelijöille ennakkoina vuoden 2017 puolella. Poikkeuksena on EU:n lammas- ja vuohipalkkio, joka tulee kokonaan maksuun kesäkuussa 2018.

Kesäkuussa 2018 maksetaan myös EU:n nautaeläinpalkkiot 16.9. ja 31.12.2017 väliseltä ajalta. Maksuun tulevat lisäksi perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen ja peltokasvipalkkion loppuosat (5 %).

Kevään 2018 tavoitteellinen maksuaikataulu

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa