Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2017 haettujen viljelijätukien loppuosat kesäkuun aikana. Viljelijöille maksetaan 14.6. lähtien lammas- ja vuohipalkkio, EU:n nautaeläinpalkkiot 16.9. ja 31.12. väliseltä ajalta sekä loppuosat eläinten hyvinvointikorvauksesta (noin 50 %), perustuesta (noin 5 %), viherryttämistuesta (noin 5 %), nuoren viljelijän EU-tuesta (noin 5 %) ja peltokasvipalkkiosta (noin 5 %).

20.6. alkaen maksuun tulevat ympäristökorvauksen sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksen loppuosat. Loppumaksujen osuus on noin 15 prosenttia maksettavasta korvauksesta.

Kesäkuussa 2018 maksettavien tukien kokonaissummat

Tuki Kokonaissumma
EU:n nautaeläinpalkkiot 26 100 000 €
EU:n lammas- ja vuohipalkkio 2 800 000 €
Eläinten hyvinvointikorvaus 25 000 000 €
Perustuki ja viherryttämistuki 20 500 000 €
Nuoren viljelijän tuki (EU) 550 000 €
Peltokasvipalkkio 750 000 €
Ympäristökorvaus 32 500 000 €
Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimus 80 000 €
Rahoituskurin palautukset 5 900 000 €

Rahoituskurin perusteella leikatut EU-tuet maksetaan kesä–heinäkuun vaihteessa

EU:ssa rahoituskurin perusteella leikattuja tukia palautetaan viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2017 yli 2 000 euroa perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkiota.

Rahoituskuriksi nimitetyllä menettelyllä leikataan varoja vuosittain maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten. Jos leikattuja tukia jää käyttämättä, varat maksetaan rahoituskurin palautuksena viljelijöille.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa verkkoasiointipalvelu Vipusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, kevät 2018

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa