Viljelijätukien maksaminen jatkuu helmikuussa

Maaseutuvirasto valmistautuu jatkamaan vuoden 2015 viljelijätukien maksamista. Maksuun tulevat ensimmäiset erät peltokasvipalkkiosta, ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimuksiin kuuluvat kosteikkojen hoito ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito sekä alkuperäisrotujen kasvattamisen toinen erä.  Näiden viljelijätukien maksaminen alkaa helmikuun lopussa.

Peltokasvipalkkion ensimmäisessä erässä maksetaan noin 95 prosenttia tuesta. Kosteikkojen hoidon sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ensimmäisen erän suuruus on 80 %. Poikkeuksena on tuki arvokkaille aloille, josta maksetaan ensimmäisessä erässä 60 %.

Tukien valvonnan takia joulukuussa 2015 maksukieltoon jääneille maksetaan luonnonhaittakorvauksen loppuosa ja nuoren viljelijän EU-tuen ensimmäinen erä (noin 90 %) maaliskuun alkupuolella. Kansallisista tuista yleinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki maksetaan maalis–huhtikuun vaihteessa.

Maaseutuvirasto on vuonna 2015 noudattanut uuden ohjelmakauden alun tavoitteellista maksuaikataulua. Viime vuonna viljelijätukia maksettiin yhteensä noin 1,6 miljardia euroa. Viimeksi joulukuussa maksettu tukisumma oli noin 500 miljoonaa euroa.

2015–2016 tavoitteellinen maksuaikataulu

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tietojärjestelmät
Jani Alkava, tietohallintopäällikkö, 0295 31 2314

Maksaminen
Hannu Hämeenniemi, ylitarkastaja, 0295 31 2449

Tuet
Peltokasvipalkkio, Katja Anttila, ylitarkastaja, 0295 31 2435,
Ympäristösopimukset, Riikka Klemola, ylitarkastaja, 0295 31 2430
Alkuperäisrotujen kasvattaminen, Ulla Sihto, ylitarkastaja, 0295 31 2443
Luonnonhaittakorvaus ja kansalliset tuet, Lea Anttalainen, ylitarkastaja, 0295 31 2423
Nuoren viljelijän EU-tuki, Jussi Joutsiniemi, ylitarkastaja, 0295 31 2426

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.