Viljelijätukihakemuksen voi lähettää Vipu-palvelussa 15.6. asti

Viljelijät voivat lähettää päätukihakemuksensa verkkoasiointipalvelu Vipussa 26.5.–15.6.2016. Apuna hakemuksen viimeistelyssä ovat Vipuneuvojan tarkisteet, jotka huomauttavat mahdollisista puutteista tai virheistä hakemuksessa. Vipuneuvojan avulla viljelijä saa varmuuden tukiehtojen täyttymisestä.

Vipuneuvoja täydentyy uusilla tarkisteilla 26.5. Vipuneuvoja esimerkiksi huomauttaa, jos viime vuonna suojavyöhykenurmeksi ilmoitettua kasvulohkoa ei tänä vuonna ole ilmoitettu suojavyöhykenurmeksi, sillä kasvi on säilytettävä samalla paikalla viisi vuotta. Viljelijä saa huomautuksen myös silloin, jos kasvulohkolle on ilmoitettu viherlannoitusnurmea, kerääjäkasveja, saneerauskasveja tai monimuotoisuuspeltoja, mutta tila ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen peltoluonnon monimuotoisuus -toimenpiteeseen.

Lista kaikista Vipuneuvojan tarkistamista asioista on mavi.fi-sivustolla. Viljelijät pääsevät tarkistamaan listan myös Vipu-palvelun sähköisen asioinnin kautta. Listauksessa kerrotaan myös asioita, joita Vipuneuvoja ei tarkista. Tarkisteisiin ei esimerkiksi sisälly huomautusta siitä, onko tila lähettänyt osallistumisilmoituksen eläinpalkkioihin.

Viljelijätukihaku on avautunut kevään mittaan eri vaiheissa. Peruslohkomuutoksia viljelijät ovat voineet tehdä huhtikuun puolivälistä saakka. 9.5. lähtien Vipu-palvelussa on voinut täyttää hakemuksia ja käyttää osaa Vipuneuvojan tarkisteista. Hakemuksensa on tallentanut lähettämistä vaille valmiiksi jo noin 20 000 viljelijää.

Eläinten hyvinvointikorvauksen maksua ei voi tänä vuonna hakea Vipu-palvelussa. Maksua haetaan lomakkeella 409, jonka saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Lomake on palautettava kuntaan 15.6. mennessä.

Kylvöalojen muutosilmoitus poistui

Viljelijätukihaku päättyy Vipu-palvelussa 15.6.2016. Päätukihaku on päättynyt aiempina vuosina huhti–toukokuun vaihteessa. 15.6. on viimeinen EU:n sallima hakupäivämäärä, joka voitiin ottaa Suomessa käyttöön nyt, kun viljelijät ovat siirtyneet pääosin sähköiseen asiointiin. Viime keväänä 86 prosenttia viljelijöistä haki tuet Vipu-palvelun kautta. Hakuajan muutoksen ansiosta viljelijätukihausta poistui tänä vuonna erillinen kylvöalojen muutosilmoitusvaihe ja lomake 117.

Maaseutuvirasto suosittelee viljelijöitä lähettämään tukihakemuksensa Vipussa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Hakemusta ei voi palauttaa Vipu-palvelussa enää hakuajan päätyttyä. Myöhästyneen hakemuksen voi palauttaa vain paperilomakkeilla, jotka ovat saatavissa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Myöhässä palautettuun hakemukseen kohdistuu yhden prosentin vähennys jokaista myöhästynyttä työpäivää kohden 11.7. asti. Tämän jälkeen palautetut hakemukset hylätään.

Lista Vipuneuvojan tarkistamista asioista

Lisätietoja:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Vipu-palvelu

Tietojärjestelmäasiantuntija Piia Ylikoski

0295 31 2344

Tukihaku

Erityisasiantuntija Mirva Kauppinen

0295 31 2428

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi


Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa