Viljelijätukihaku etenee Vipu-palvelussa – hakuaikaa on 15.6. asti

Viljelijät voivat täyttää kevään päätukihakemuksen Vipu-palvelussa 9.5. lähtien. Tällöin hakemuksen voi tallentaa valmiiksi ja käyttää osaa Vipuneuvojan tarkisteista. Hakemuksen voi lähettää 26.5. alkaen, jolloin myös Vipuneuvojan uusimmat tarkisteet ovat käytettävissä. Vipuneuvojan tarkisteiden avulla viljelijä pystyy varmistamaan ennen lähettämistä, että hakemuksen tiedot ovat oikein. Eri aikaan tapahtuva hakemuksen täyttö ja lopullinen lähetys varmistaa, että hakemusten virheet ja puutteet saadaan minimoitua. Hakemuksen lähetysmahdollisuus on auki kolme viikkoa. Päätukihaku päättyy 15.6.

Viljelijä saa varmuuden tukiehtojen täyttymisestä käyttämällä Vipuneuvojaa, joka huomauttaa hakemuksen puutteista ja virheistä. Vipuneuvoja sisältää esimerkiksi tarkisteen, joka estää hakemuksen lähettämisen, jos viljelijä on ilmoittanut virheellisesti pysyvälle nurmelle ympäristökorvauksen kasveja. Lista kaikista Vipuneuvojan tarkistamista asioista on mavi.fi-sivustolla, ja Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa on linkki tähän listaan.

Lohkot kuntoon ennen hakemuksen lähettämistä

Viljelijän kannattaa tehdä peruslohkomuutokset hyvissä ajoin ennen tukihakemuksen lähettämistä, jolloin kunnat ehtivät käsitellä ne tukien hakua varten. Tällöin myös Vipuneuvojan tarkisteet toimivat oikein.

Lohkomuutoksia viljelijät ovat voineet tehdä Vipu-palvelussa huhtikuun puolivälistä lähtien. Peruslohkomuutoksia on lähetetty yli 6 000 ja kasvulohkoilmoituksia perustettu yli 8 000 kappaletta.

Vipu helpottaa hakua

Maaseutuvirasto suosittelee viljelijöitä tekemään päätukihakemuksen Vipu-palvelussa, jolloin Vipuneuvojan tarkisteet ovat käytössä. Ensimmäinen listaus tarkisteista julkaistaan www.mavi.fi:ssä ja Vipu-palvelussa 4.5., ja tarkisteiden lopullinen ja täydennetty lista julkaistaan viikolla 20.

Viljelijät voivat kuitenkin halutessaan hakea tukia myös paperilomakkeilla. Lomakkeet ovat saatavilla 4.5. lähtien osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Tukihaun yksinkertaistamiseksi ympäristökorvauksen, ympäristösopimusten ja edellisten ohjelmakausien erityisympäristötukisitoumusten maksua haetaan yhdellä ja samalla rastilla.

Eläinten hyvinvointikorvauksen maksua ei voi tänä vuonna hakea Vipu-palvelussa. Maksua haetaan lomakkeella 409, jonka saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Lomake on palautettava kuntaan 15.6. mennessä.

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Vipu-palvelu
Tietojärjestelmäasiantuntija Piia Ylikoski
0295 31 2344

Tukihaku
Erityisasiantuntija Mirva Kauppinen
0295 31 2428

etunimi.sukunimi@mavi.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Osastopäällikkö, ylijohtaja Risto Artjoki
0295 16 2286
etunimi.sukunimi@mmm.fi 

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa