Viljelijöiden päätukihaku alkaa lohkomuutoksilla 3.4.2017

Report this content

Viljelijät voivat tehdä peruslohkomuutoksia ja ilmoittaa kasvulohkotietoja 3.4.2017 alkaen. Lohkomuutokset kannattaa tehdä verkkoasiointipalvelu Vipussa huhtikuun loppuun mennessä, jolloin lopulliset peruslohkot ovat käytettävissä tukien hakua varten.

Peruslohkomuutoksiin kuuluvat lohkojen yhdistäminen ja jako sekä uusien lohkojen luonti. Muutokset tehtyään viljelijä voi ilmoittaa kasvit kasvulohkoille.

Jos peruslohkolla on useampi kuin yksi kasvulohko, viljelijän on piirrettävä kasvulohkojen rajaviivat. Kasvulohkojen pinta-alat muodostuvat kartalle piirrettyjen rajojen mukaan. Tuet maksetaan pinta-alojen perusteella, joten kasvulohkojen rajaviivat on tärkeää piirtää oikein. Viime vuonna piirretyt kasvulohkorajat ovat viljelijän apuna kasvulohkojen piirtämisessä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset neuvovat viljelijöitä Vipu-palvelun käytössä virka-aikana. Maaseutuelinkeinoviranomaiset käsittelevät myös viljelijöiden tekemät lohkomuutokset. Kun viljelijä on tehnyt peruslohkomuutokset, hän voi seurata käsittelyn tilannetta Vipu-palvelussa.

Tukihakemuksia viljelijät pääsevät lähettämään Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa toukokuun alkupuolella, jolloin käytettävissä ovat myös Vipuneuvojan tarkisteet. Tukien hakuaika päättyy 15.6., joka on myöhäisin EU:n sallima hakupäivä.

Viljelijätukien hakuopas on julkaistu

Vuoden 2017 viljelijätukien hakuopas on julkaistu Maaseutuviraston verkkosivustolla osoitteessa www.mavi.fi/hakuopas. Hakuopas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja tukioppaasta. Perusopas sisältää yleisiä tietoja tukihausta, ja tukioppaassa kerrotaan viljelijätukien yksityiskohtaiset ehdot. Hakuoppaan liitteissä on lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkiksi hallinnan siirroista, tukitasoista ja kasvilajeista.

Maaseutuvirasto postittaa viljelijöille huhtikuun puolivälissä yhteenvedon maatilan lohkotiedoista sekä tilalla voimassa olevista sitoumuksista, sopimuksista ja osallistumisilmoituksista. Yhteenveto maatilan tiedoista on viljelijän käytettävissä myös Vipu-palvelussa.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:

Vipu-palvelu

Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola

0295 31 2356

Viljelijätukien hakuopas

Ylitarkastaja Kirsi-Maria Heinonen

0295 31 2424

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat: